KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RESİM YARIŞMASI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RESİM YARIŞMASI – 2013

1 – Yarışmanın Adı:
“KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RESİM YARIŞMASI”

2 – Yarışmanın Konusu:
Konu serbesttir. (Her sanatçı kendi tarzına uygun olarak üretmiş olduğu bir çalışması ile
yarışmaya iştirak edebilir.)

3 – Yarışmaya Katılım Şartları:
a- Yarışmamız, seçici kurul ve onların birinci derece yakınları, Küçükçekmece Belediye
Başkanlığı çalışanları dışında tüm halkımıza, amatör/profesyonel ressamlarımızın katılımına
açıktır.
b – Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1
(bir) eseriyle katılabilir.
c- Yarışmaya katılacak olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve
malzemeyi kullanmakta serbesttir.
d – Yarışmaya verilecek olan çalışmaların kısa kenarı 80 cm.den az, uzun kenarı ise 200 cm.den
fazla olmamalıdır.
e – Çalışmalar sergilenmeye hazır bir biçimde elden ya da kargo ile teslim edilmelidir. (Kargo ve
posta ile gönderilenler eserlerin hasar görmesi ve belirtilen tarihlerden sonra ilgili adrese
ulaşması Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğunda değildir.)
f – Yarışma için teslim edilecek 1 (bir) çalışma ile birlikte A-4 kağıdını aşmayacak biçimde
sanatçının kısa özgeçmişi ve bir fotoğrafını, çalışmasına ait teknik bilgiler, çalışmasının fiyatı ve
sanatçıya ait başka çalışmalardan oluşan en az beş (5) çalışma görselini (JPG formatta) CD’ye
kaydedilerek bir zarf içerisinde başvuruda teslim etmeli ya da kargo ile gönderimlerde esere
eklenmelidir.
g – Yarışma başvurusu için teslim edilen belge, cd ve benzeri materyaller geriye iade edilmez.
4 – Yarışma Takvimi:
a – Çalışmalar en geç 01 Mart-05 Nisan 2013 tarihleri arasında, hergün saat 17.00’ye kadar,
aşağıda belirtilen toplama merkezine makbuz karşılığında teslim edilecektir.
b – Jüri toplanma tarihi, 20 Nisan 2013
c – Sonuçların ilan edilmesi, 2 Mayıs 2013
d – Ödül töreni ve sergi, Mayıs 2013
5 – Yarışma Başvuru Adresi:

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi CKSM, Cennet Mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı Cad. Küçükçekmece / İstanbul
BİLGİ İÇİN TEL : 0212 598 5 523 – 0212 598 5 525

6 – Jüri Üyeleri:
Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması -2013 Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen
üyelerden oluşur;
Yahşi BARAZ (Sanat Galerisi Yöneticisi)
Balkan Naci İSLİMYELİ (Sanatçı)
Muammer KIRDÖK (Koleksiyoner)
Selma GÜRBÜZ (Sanatçı)
Selahattin YILDIRIM (Sanatçı)
Yasemin BAY (Milliyet Sanat Dergisi Plastik Sanatlar Editörü)
Erkan DOĞANAY (Küçükçekmece Belediyesi Görsel Sanat Yönetmeni)
7 – Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nca yedek üye çağırılabilir.
8 – Yarışma Değerlendirmesi:
Seçici Kurul, 2013 yılı Nisan ayında Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde
toplanarak, toplama merkezine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur.
Sergilenmeye değer bulunan eserler ve ödüle değer bulunanları belirler.

9 – Ödüller:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Resim Yarışması ’nda;
Birinciye 10.000 TL.
İkinciye 7.000 TL.
Üçüncüye 5.000 TL.
Mansiyon ödülleri üç adet ayrı ayrı 3.000 TL.
Jüri Özel Ödülü bir sanatçıya 3.000 TL. olarak dağıtılacaktır.
10 – Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
11 – Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, mansiyonlarda dahil olmak üzere tüm haklarıyla
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır. (Bunlar için ayrıca herhangi bir
ücret ödenmeyecektir.)
12 – Sergileme ve Ödül Töreni:
a- “Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması Sergisi ” 2013 yılı Mayıs ayında Küçükçekmece
Cennet Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda açılacaktır.
b- Ulusal yas, doğal felaketler gibi olağandışı gelişmelerde ödül töreni, sergileme ve katalog
yapılıp yapılmama konusunda karar verme hakkı Küçükçekemece Belediye Başkanlığı’na aittir
c- Ödül kazanan resimlerle birlikte jüri kararına gore sergilenmesine karar verilen elli (50) adet
çalışma sergilenecektir.
d- Küçükçekmece Belediyesi, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan çalışmaları sergileme,
afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
e- Yarışmaya katılan bütün sanatçılar, bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
13- Yarışma Sonucuna Göre Çalışmaların İadesi:
a- Yarışmaya teslim edilen işlerin iadesi ödül kazanan ve sergilenecek olanların belirlenmesinden
sonra yapılacaktır. Sonuçlar açıklanmadan kesinlikle iade yapılmayacak, aksi takdirde yarışma
dışında kalacaktır.
b- Jüri değerlendirmesine göre sergilenmesine karar verilen çalışmalar sergi bitiminde teslim
edilecektir.
c- İade işlemlerinin başlama tarihi sonuçların ilan edilmesi ile başlayacaktır.
d- İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, teslim edildikleri
toplama merkezinden geri alınmayan eserlerin kaybı veya uğrayabileceği hasardan
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
e- Kargo ile gönderilen çalışmalar yine kargo ile iade edilecektir. Buna ilişkin kargo gideri
sanatçı tarafından karşılanacaktır.

14 – Başvuru Formu:
a- Yarışma Afişi ve Şartnamesi, Türkiye genelinde üniversiteler, ilgili fakülteler, illerin kültür
merkezleri, sanat toplulukları ve dernekleri gibi yerlerden temin edilebilir. Ayrıca Başkanlığın
sitesi www.kucukcekmece.bel.tr adresinden de alınabilir.
b- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Küçükçekmece Belediye
Başkanlığı’nın alacağı kararları geçerlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin