KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI “İNOVASYON ” YARIŞMASI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YARIŞMA AMACI

İlçemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; İlçemizde ve ülkemiz genelinde bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmektir. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği sağlayarak onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır. Özgün, yenilikçi, üretime değer katabilecek fikir ve projeleri desteklemektir.

KATILIM ŞARTLARI

1Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) ve Lisede (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) okuyan ya da ikamet eden öğrenciler katılabilir.

2- Konu seçimi ve soruna yaklaşım açısından özgünlük (Konunun daha önce aynı biçimde benzer yöntemle, çalışılmamış ve daha önce herhangi bir yarışmadan derece almamış olması.

3- Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında bütünsellik bulunması

4- Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması

5- Uygulanabilirlik ve sonuca ulaşabilme yeterliği

6- Yarışmacı Fikir, Proje veya her ikisine de başvurabilir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
• Fikir Kategorisi
• Proje Kategorisi

YARIŞMA TAKVİMİ
22 Eylül 2022: Küçükçekmece MEM tarafından yarışma şartnamesinin ilan edilmesi.

22 Eylül 2022-03 Mayıs 2023: Eserlerin, belirtilen internet adresine girilmesi

Mayıs Ayının İkinci Haftası: Eserlerin, seçici kurullarca değerlendirilmesi

Mayıs Ayının Üçüncü Haftası: Sonuçların açıklanması ve Ödül Töreni

NOT: Başvuru ekranı eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
Proje fotoğrafının dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışma Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Bilgiler için
Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi
İrtibat Tel : 444 4 360 / Dahili 8965
(Hafta içi 09:00-17:00 saatleri Arasında)