Küçükçekmece Belediyesi Ortaokul Lise Öğrencileri İnovasyon Yarışması

İlçemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek,
yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; İlçemizde ve ülkemiz genelinde bilimsel
amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve
teşvik etmektir. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken
yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği sağlayarak
onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır. Özgün, yenilikçi, üretime değer
katabilecek fikir ve projeleri desteklemektir.

KURALLAR :
1. Konu seçimi ve soruna yaklaşım açısından özgünlük (konunun daha önce aynı
biçimde benzer yöntemle, çalışılmamış olması) ve daha önce herhangi bir
yarışmadan derece almamış olması
2. Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında
bütünsellik bulunması
3. Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması
4. Uygulanabilirlik ve sonuca ulaşabilme yeterliliği
5. Sunumlar en fazla 15 dakika ile sınırlandırılmıştır.

KATILIM :
1 Küçükçekmece Belediyesi /İstanbul tarafından düzenlenen yarışma, Küçükçekmece
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel ortaokul ve lise okulların
katılımına açıktır.
2 Yarışmaya katılmak için katkı payı ücreti bulunmamaktadır.
3 Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5-6-7-8 Sınıflar) ve Lise
(9-10-11-12 Sınıflar) öğrenim görmekte olan öğrenciler başvurabilir. (Grup
katılımlarında da geçerlidir.)
4 Yarışmacıların, yarışmaya kayıt olması zorunludur.
5 Yarışmaya kayıtlar http://kucukcekmece.istanbul/yarismalar sitesinden istenilen bilgiler
girilerek yapılacaktır.
6 Yarışma; Ortaokul Fikir ve Proje kategorisi; Lise Fikir ve Proje kategorisi olmak
üzere 4 (dört) kategoride yapılacaktır.
7 Yarışmacı Fikir, Proje veya her iki kategoriye de başvurabilir.
8 Yarışmacı farklı çalışmalarla aynı ya da farklı kategorilere birden fazla başvuruda
bulunabilir.
9 Yarışmacılar, bireysel ya da grup olarak katılabilir.
10 Yarışmaya grup olarak başvurularda grup üyeleri en fazla 5 kişiden oluşabilir.
11 Grup katılımında ödül grup liderine verilecektir.
12 Dereceye giren bütün yarışmacılara (gruplar dâhil) madalya verilecektir.
13 Başvurular, 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar yapılır.

ORTAOKUL FİKİR KATEGORİSİ
Birinci:2.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket
İkinci: 1.500 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket
Üçüncü: 1.000 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

LİSE FİKİR KATEGORİSİ
Birinci:2.500 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket
İkinci: 2.000 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket
Üçüncü: 1.500 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

29 Nisan 2022: Eserlerin, belirtilen internet adresine girilmesi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Bilgi Evleri Halkla İlişkiler Birimi: İrtibat Telefonu: 444 4 360 (Dâhili 8965) (09.00–17.00 saatleri arası)
Web site: http://kucukcekmece.istanbul/yarismalar