Küçük Mucitler Proje Yarışması

“Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması

YARIŞMA YÖNERGESİ

2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Ortaklığında “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması

“Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması, 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi koordinesinde aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecektir.

1.AMACI:

Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Ayrıca meslek seçiminde karar aşamasına gelen ortaokul beş, altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya yöneltilmesini teşvik ederek yeteneklerini keşfetmelerini, bilimsel düşünme, yaratıcılık ve ekip olarak çalışma bilincini geliştirerek proje hazırlama deneyimi edinmelerini,  meslekleri ve mesleki eğitim veren okulları tanımalarını sağlamaktır.

2.KAPSAMI:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerindeki ortaokullarının beş,  altı, yedi, sekizci sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsar.

3.HEDEFLERİ:

Bu yarışmayla öğrencilerin;
– İlgi ve yeteneklerini keşfetmeleri,
– Proje tasarlama, geliştirme ve uygulama deneyimi edinmeleri,
– Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
– Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,
– Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,
– Bilgi ve teknolojileri kullanmaları, hedeflenmektedir.

4.SÜRESİ:

2013/2014 Eğitim-Öğretim yılı “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” yarışmasıyla ilgili iş ve işlemler EK:1’ deki çalışma takvimi doğrultusunda yürütülecektir.

4.KATILIM KOŞULLARI:

Her yarışma grubu aynı ortaokul okulunda okuyan üç öğrenciden ve onlara rehberlik edecek bir öğretmenden oluşacaktır. Öğrenciler aynı veya farklı sınıflardan olabilir. Projelere kaynak olan fikrin, proje sahibi öğrencilerden çıkmış olması gerekir. Bu fikir basit fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrenciler kendi ürettikleri bu fikri uygulama aşamasında meslek liselerinden destek alabilirler. Ancak bu destek, bilgi alma ya da kurumlardaki cihaz veya araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.

5.ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER:

Yaratıcı, özgün fikir sahibi, el becerileri gelişmiş olmak.

6.ÖDÜLLER:

Değerlendirmede ilk 5’ e giren projeler ödüllendirilecektir. Proje ekibinde yer alan öğrencilerin her birine ve danışman öğretmenlere hediye verilecektir.

7.YARIŞMA KURALLARI:

1-Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul okullarından proje yarışmasına başvuracak öğrenciler oluşturdukları projelerle koç öğretmenleri rehberliğinde 18 Kasım 2013 ile 24 Ocak 2014 tarihleri arasında online olarak ön başvuru yapacaklar.(Gruplar yapılacak diğer etkinliklerden yararlanabilmek için ön başvuru yapmalıdırlar.)

2-Yarışmaya her ortaokul okulu en az bir, en fazla 3 ayrı proje ile katılabilir.

3-Her proje grubu bir danışman öğretmen ve üç öğrenciden oluşacaktır.

4-Yarışma gruplarının, hazırlayacakları proje kapsamında meslek liselerinin ilgili alanlarını ortak almaları gerekmektedir. (Meslek okulları ve alan eğitimleri ile ilgili bilgilere http://mesbiltrabzon.meb.gov.tr/ adresinde yer alan “MESLEKİ EĞİTİM BİLGİ HARİTASI” bölümünden ulaşabilirsiniz.)

5-Proje konuları aşağıda verilen listedeki alanlardan seçilecektir. Öğrenciler, bu konulardan birini seçerek meslek liselerinin ilgili alanlarından danışmanlık ve yardım hizmeti alabileceklerdir.

6-Öğrenciler projelerini hazırlarken ortak aldıkları meslek liselerindeki atölye imkânlarını kullanabilecekler. EK:B verilen -ortak alınan meslek okulu yetkilileri tarafından imzalanıp doldurulmuş- ‘proje ortaklık formu’ iş takviminde belirtilen tarihte proje dosyası ile değerlendirme kuruluna verilecektir.

7-Öğrencilerin hazırlayacakları projeler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.

8-Proje çalışmaları sonunda doldurulan ve okul müdürü tarafından onaylanan proje bilgi formu(EK.A), ortaklık formu (EK.B), power point sunusu ve varsa diğer dokümanlar iş takviminde belirtilen tarihte Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi’ne teslim edilecektir.

9-Projeye katılan tüm proje çıktıları bilim şenliklerinde sergilenecektir.

10.DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler EK:3 de belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.

Özgünlük ve yaratıcılık,

Proje bilgi formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,

Kullanılan Bilimsel Yöntem,

Yararlılık (Ekonomik,Sosyal,…)

Uygulanabilirlilik ve Kullanışlılık,

Özümseme ve Hakimiyet,

Ortak alınan meslek okuluyla işbirliği içinde çalışma,

Kaynak taraması,

Proje sunusunun açık ve anlaşılır olması.

11.İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki eğitim Bilgi Merkezi

Tlf. 462-230 20 94/1410

e-mail: mesbil trabzon@gmail.com

Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli öğretmenlere bilimsel ve teknolojik alanlardaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

“MESLEĞİNİ KEŞFET –  KÜÇÜK MUCİTLER”

 YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

Faaliyetler Tarih Yer
Yarışmanın Duyurulması 05-15 Kasım 2013  
Online Başvuru 18 Kasım 2013 -24 Ocak 2014 http://trabzon.meb.gov.tr
Okullarda proje geliştirme çalışmalarının yapılması Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan  
Proje Eğitimi 24-28 Şubat 2014 Akçaabat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Proje Dosyalarının Teslimi 01-07 Nisan 2014 Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi Ek Bina
Ön Eleme 09-10-11 Nisan 2014  
Proje Sunumlarının Yapılması 28-29-30 Nisan 2014

02 Mayıs 2014 (4 Gün)

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi Ek Bina
“Şimdi Düşünme Zamanı” Türkiye Finali Mayıs Ayının ilk Haftası

(Tarih henüz açıklanmadı)

ANKARA
Projelerinin Sergilenmesi 21-22-23 Mayıs 2014  
Ödül Töreni 21 Mayıs 2014  

 

Sıra
No

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUAN
ARALIĞI

VERİLEN
PUAN

1 Projenin özgünlüğü

 1-15

 
2 Projenin uygulanabilirliği ve kullanışlılığı

 1-15

 
3 Projenin uygulanması ile ekonomik bir yarar sağlanması

 1-15

 
4 Öğrencinin projeyi ve konusunu benimsemesi ve hakimiyeti

 1-15

 
5 Proje konusunun bulunmasında ve uygulanmasında öğrenci katkısı

 1-15

 
6 Gösterilen özen (dosya, sunum)

 1-15

 
7 Sunum teknolojilerinin etkin kullanımı

 1-10

 
  TOPLAM

100