Küçük kuvvet uygulayarak büyük yükleri nasıl kaldırırsınız

Küçük kuvvet uygulayarak büyük yükleri nasıl kaldırırsınız?

NELER KULLANIRSINIZ?

Kullanılmamış farklı büyüklükte plastik enjektör (2 adet)

Su, lastik hortum, cetvel, dinamometre, terazi ve tartım takımı

Küçük oyuncak araba, üçayak (2 adet), destek çubuğu (2 adet)

Bağlama parçası (2 adet), bünzen kıskacı (2 adet)

NASIL BİR YOL İZLERSİNİZ?

Küçük enjektörde ve hortumda su bulunmayacak şekilde resimdeki düzeneği hazırlayınız.

Oyuncak arabanın kütlesini ölçerek değerini yazınız.

Oyuncak arabayı büyük enjektörün iteneğin üzerine koyunuz.

küçük iteneğin üzerine 10 gramdan başlayarak kütleler koyup oyuncağın konumunu gözlemleyiniz.

Küçük ve büyük enjektörlerin iteneklerini çıkarınız. İteneklerin çaplarını ölçüp kesit alanlarını hesaplayınız.

VERİLERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

Oyuncağın ilk konumunu değiştiren etken nedir?

Oyuncağın ilk konumu değiştiğinde küçük itenek üzerindeki kütle değeri kaç gramdır?

İteneklerin kesit alanları arasındaki oranla, iteneklere etkiyen kuvvetlerin arasındaki oran eşit midir?

VARDIĞINIZ SONUÇ NEDİR?

Hidrolik makinelerde uygulanan kuvvetin büyüklüğünü Pascal Yasasından yararlanarak nasıl değiştirebileceğinizi açıklayınız.