Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması

Öğrenci proje yarışması
Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak akademik olduğu kadar mesleki, sosyal ve kültürel yönden gelişimi hedefleyen çalışmalarda da yer almayı amaçlıyoruz.

Geniş bir coğrafyada yer alan ilimizin her bir okulunda gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olmayı kolaylaştırmak ve okullarımızın çalışmalarını diğer okullarla paylaşabilmelerini sağlamak düşüncesiyle “Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması” hazırlanmıştır. İlimiz genelinde yapılan iyi örneklerin bütün okullarımıza yaygınlaştırılması fikriyle ortaya çıkan “Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması”, ilkokul ve ortaokullarımızda öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizin yaptıkları çalışmaların görülmesi ve projelerin geniş kitlelere ulaşmasındaki engelleri de ortadan kaldırmak açısından önem arz etmektedir.

Valiliğimiz himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülmekte olan “Bizim Okulumuz” (Okul Merkezli Gelişim Projesi) kapsamında yürütülecek olan “Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması”, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm resmî okullarımızda başlıyor.

Geniş bir coğrafyada yer alan ilimizin her bir okulunda gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olmayı kolaylaştırmak ve okullarımızın çalışmalarını diğer okullarla paylaşabilmeleri düşüncesiyle hazırlanan “Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması”, yeni çalışmaların kapısını da aralayacaktır.

Öğretmen, öğrenci ve yöneticiler tarafından yapılan eğitim çalışmalarının daha görünür hale gelmesi ve projelerin geniş kitlelere ulaşması noktasında da büyük önem taşıyan yarışma, eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına katkı sunacaktır.

İlkokul ve ortaokullar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanan projelerini konya.meb.gov.tr/omgep web sistemindeki “Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Proje Yarışması” modülüne yükleme yaparak yarışmaya katılabilirler.