Küçük Bilim Adamları Yaz Okulu

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi geçen sene TUBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği KÜBAYO projesinin bu senede 2.sini gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde yapılan çok sayıdaki başvurudan desteklenmiş projeler arasında bir yerel yönetime bağlı çalışan tek kurum Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi olmuştur.

Küçük Bilim Adamları Yaz Okulu 2 (KÜBAYO 2) Projesi, ilköğretim çağı öğrencilerinden başarılı öğrencilerin bilimsel ve akademik performanslarını arttırmak, geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetiştirilmesine katkı sağlamak, çevreye duyarlı, sorumluluklarının bilincinde ve aktif bir nesil yetiştirmek, öğrencilerin fen bilimlerine olan merakını arttırmak, araştırma duygusu ve becerisi kazandırmak, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmek ve desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

02-15 Temmuz tarihleri arasında (toplam 2 hafta) gerçekleştirilecek olan Küçük Bilim Adamları Yaz Okulu 2 (KÜBAYO 2) projesi için Bayrampaşa genelinden başarılı 10 öğrenci seçilecektir. Bu öğrencilerden beklenen bir takım özellikler şöyle olacaktır: İlköğretim 6. ve 7. Sınıflarda öğrenim görmekte olmak ve Fen Bilimlerine ilgi duymak. Ön başvurular sitesinden online olarak alınacaktır. Başvuru 6. ve 7. Sınıflarda okuyan tüm öğrencilere açıktır. Kesin kayıt hakkı kazanan 10 öğrencinin duyurusu 22 Haziran 2012 tarihinde yine aynı adresten yapılacaktır.

Yaz okulu etkinlikleri iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşama laboratuvar eğitimi, ikinci aşama bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerden oluşacaktır. Katılımcı öğrenciler Fen Bilimlerinin Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik branşlarını laboratuvarlarda basit etkinlikler yaparak görecek ve laboratuvarda gördükleri bu konuların günlük hayattaki uygulamalarını gezecekleri yerlerde gördükleri ile idrak edebileceklerdir. Aynı zamanda spor, gezi, oyun ve film etkinlikleri ile eğlenerek öğrenecekler ve bilimsel farkındalık kazanacaklardır.

Başvuru Tarihleri: 28 Mayıs-15 Haziran 2012

Mülakatlar: 18-19-20 Haziran 2012

Seçilen Katılımcıların Duyurulması: 22 Haziran 2012

Pilot Çalışma: 23 Haziran 2012

Etkinliklerin Gerçekleştirilme Tarihleri: 02-15 Temmuz 2012