Küçük Bilginler Bilim Okulu

Amaç

Bu projenin amacı 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin doga bilincini gelistirmek, bilim ve teknoloji okuryazarlıgını desteklemek; bilim, teknoloji, doga ve insan iliskilerini kavratmak ve bu hassas dengeyi gözeten çevre bilincine sahip bireyler olmaları konusunda olumlu tutum ve davranıslar gelistirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca yapılacak yaratıcı drama ve dogayı anlama etkinlikleriyle öğrencilere kendilerini tanıma, anlama, deger verme, iletisim becerileri gelistirme, empati kurma, bir amaç için emek vermeyi ögrenme gibi onları psikolojik ve duygusal açılardan gelistirmek amaçlanmaktadır.

Projenin amaçlarının gerçeklestirilmesi için Türkçe Egitimi, Sosyal Bilgiler Egitimi, Fen Bilgisi Egitimi, Bilgisayar ögretim Teknolojileri alanında uzman kisiler tarafından etkinlikler hazırlanmıstır. Hazırlanan etkinlikler farklı dogal ortamlarda gerçeklestirilecektir. Ögrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin edindikleri kazanımları, performanslarını tespit etmek ve projenin amaçlarına ulasıp ulasmadıgını degerlendirmek için proje süresince yapılandırmacı yaklasım perspektifinden ölçme ve degerlendirme islemleri yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar akademik toplantılarda sunulabilecektir.

Kapsam
Doğal öğrenme ortamlarında yaparak yaşayarak öğrenme, bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirmelerine, katılımlı, işbirlikli, yaratıcı düşünmelerine, öğretim teknolojilerini kullanmalarına edinilen bilginin yaşamda kullanılmasına fırsat verir. Bu projede 6. ve 7. sınıf öğrencilere yönelik olarak doğal ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturulması gerçekleştirilecektir. Böylece yaşama dönük bilgi ve becerileri edinme bakımında kritik yaşlarda olan bu çocukların araştımaya, öğrenmeye ve bilime olan ilgilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu projeyle bu çocukların doğal ortamlarda öğretim teknolojilerini kullanarak öğrendikleri bilginin yaşamla ilişkisini kurmalarına, yaşadıkları dünyadaki olay ve olguları öğrendikleriyle bağdaştırmalarına, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve öğretim teknolojilerini amacına yönelik kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olunacaktır. Doğada öğrenmeyle çocukların gerçek bilginin kaynağını tanıması, bilgi kaynaklarını değerlendirmesi, yaşadığı evrenin, doğadaki her bir canlının zenginliklerine, güzelliklerine dikkat etmesi hedeflenmektedir.

Projeye katılan çocuklar yaratıcı yazma ve yaratıcı drama etkinlikleriyle iletişim becerileri kazanma, yaratıcı düşünce, sosyal becerileri edinme, yaşamdaki olumlu olumsuz durumları canlandırarak tanıma, tanımlama; video ve klip çekimleriyle eğlenerek öğretim teknolojileri kullanma becerilerini geliştirme, doğada yön ve harita bilgisi çalışmalarıyla görsel algılarını geliştirme, resim çekme, görsel sanatlarla ilgili ilgi ve deneyim kazanma, proje tabanlı öğrenme etkinlikleriyle sosyal ortamlarda öğrenme ve bilgiyi paylaşabilme ve sosyal problemleri çözebilme süreçlerinden geçirileceklerdir. Bu etkinliklerle bireylerin çok yönlü düşünmeleri kendilerini farklı yönlerden geliştirmeleri ve temelinde öğrenmenin ve bilginin yer aldığı öz güven kazanmaları desteklenecektir.

Böylece hiyerarşinin yer aldığı öğrenme ortamlarında yaşayan çocuklara doğal ortamlara zengin öğrenme yaşantıları hazırlayarak

· öğrenmenin nasıl gerçekleştiği,

· gerçek bilgi kaynaklarının neler olduğu,

· kendi öğrenmesini nasıl yöneteceği, güdülenerek öğrenme,

· öğrenme zevk ve estetiği edinme,

· etkili ve kalıcı öğrenme,

· eğlenerek ve mutlu öğrenme

· iletişim becerileri kazanma,

· teknik ve psikomotor beceriler,

· grup arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilme,

· bilimsel süreç becerileri,

konularıda tecrübe edinmeleri sağlanarak hayat boyu öğrenebilen fen ve teknoloji okuryazarı bireyler hâline gelmeleri hedeflenmektedir.

İçerik
Haydi Gel Klip Çekelim
Okyanus Adası
Dramayla Güzel Konuşma Etkinliği
Robot Tasarımı
Robot Programlama
Yaratıcı Yazma
Mutlu ve Üzgün Toplar
Yaratıcı Dramayla Kuşları Tanıma
Rüzgar Enerjisi
Kültürümüzde Matematik
GeoGebra İle Geometrik İnşa
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde Foto Safari

Etkinlik Kayseri’de bulunan Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde 17/06/2013- 21/06/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım
Proje katılımcıları iki farklı grup olmak üzere internet sitesi üzerinden etkinliğe katılmak üzere başvuran öğrencilerden aşağıdaki kriterlere göre seçim yapılacaktır.

· 1. grupta 20 tane 6. Sınıf öğrenci olacak şekilde

· 2. grupta 20 tane 7. Sınıf öğrenci olacak şekilde

· Katılmak isteyen adaylardan neden katılmak istediklerini ifade ettikleri niyet mektuplarına göre seçim yapılacaktır.

Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mevlut DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Bayram Akarsu
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çirkinoğlu

Yerel Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Bayram Akarsu

Bu etkinlik TÜBİTAK’ın 2229 Programı kapsamında desteklenmektedir. Katılım için başvurular 15 Mart 2013 tarihinden itibaren bu web sitesinden yapılabilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Proje Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İsmail Marulcu

İletişim
Yrd. Doç. Dr. İsmail Marulcu
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
imarulcu@erciyes.edu.tr

1 Yorum

  1. Bu etkinlik TÜBİTAK’ın 2229 Programı kapsamında desteklenmektedir. Katılım için başvurular 15 Mart 2013 tarihinden itibaren bu web sitesinden yapılabilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.