Küçük Bilginler Bilim Okulu Başlıyor

Küçük Bilginler Bilim Okulu

 

Bu etkinlik TÜBİTAK’ın 2229 Programı kapsamında desteklenmektedir. Başvurular 8 Nisan – 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Etkinlik Kayseri’de bulunan Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde 15/06/2015- 19/06/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Etkinliklere katılım şehir dışından gelecek katılımcılar için konaklamalı olacaktır ve konaklama için Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Hızıroğlu Konağı’nda yer ayrılmıştır. Katılımcı öğrenciler 2’şer kişilik odalarda konaklayacaklardır. Ayrıca belirli sayıda öğrenciden sorumlu olacak olan rehber öğretmenler veya ebeveynler de aynı müessesede konaklayacaklardır ve öğrencilerin güvenli bir şekilde konaklamalarından sorumlu olacaklardır.

Öğrencilerin yolculuk, yiyecek (kahvaltı-öğle ve akşam yemekleri) ve konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Öğrenciye refakat edecek ebeveyni veya öğretmeni varsa; yol, yiyecek ve konaklama giderlerini kendilerinin karşılaması gerekmektedir. Ancak yiyecek ve konaklama ücretleri proje kapsamındaki grup indiriminden faydalanılarak ödenebilecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Kapsam

Doğal öğrenme ortamlarında yaparak yaşayarak öğrenme, bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirmelerine, katılımlı, işbirlikli, yaratıcı düşünmelerine, öğretim teknolojilerini kullanmalarına edinilen bilginin yaşamda kullanılmasına fırsat verir. Bu projede 6. ve 7. sınıf öğrencilere yönelik olarak doğal ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturulması gerçekleştirilecektir. Böylece yaşama dönük bilgi ve becerileri edinme bakımında kritik yaşlarda olan bu çocukların araştımaya, öğrenmeye ve bilime olan ilgilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu projeyle bu çocukların doğal ortamlarda öğretim teknolojilerini kullanarak öğrendikleri bilginin yaşamla ilişkisini kurmalarına, yaşadıkları dünyadaki olay ve olguları öğrendikleriyle bağdaştırmalarına, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve öğretim teknolojilerini amacına yönelik kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olunacaktır. Doğada öğrenmeyle çocukların gerçek bilginin kaynağını tanıması, bilgi kaynaklarını değerlendirmesi, yaşadığı evrenin, doğadaki her bir canlının zenginliklerine, güzelliklerine dikkat etmesi hedeflenmektedir.
Projeye katılan çocuklar yaratıcı yazma ve yaratıcı drama etkinlikleriyle iletişim becerileri kazanma, yaratıcı düşünce, sosyal becerileri edinme, yaşamdaki olumlu olumsuz durumları canlandırarak tanıma, tanımlama; video ve klip çekimleriyle eğlenerek öğretim teknolojileri kullanma becerilerini geliştirme, doğada yön ve harita bilgisi çalışmalarıyla görsel algılarını geliştirme, resim çekme, görsel sanatlarla ilgili ilgi ve deneyim kazanma, proje tabanlı öğrenme etkinlikleriyle sosyal ortamlarda öğrenme ve bilgiyi paylaşabilme ve sosyal problemleri çözebilme süreçlerinden geçirileceklerdir. Bu etkinliklerle bireylerin çok yönlü düşünmeleri kendilerini farklı yönlerden geliştirmeleri ve temelinde öğrenmenin ve bilginin yer aldığı öz güven kazanmaları desteklenecektir.
Böylece hiyerarşinin yer aldığı öğrenme ortamlarında yaşayan çocuklara doğal ortamlara zengin öğrenme yaşantıları hazırlayarak
· öğrenmenin nasıl gerçekleştiği,
· gerçek bilgi kaynaklarının neler olduğu,
· kendi öğrenmesini nasıl yöneteceği, güdülenerek öğrenme,
· öğrenme zevk ve estetiği edinme,
· etkili ve kalıcı öğrenme,
· eğlenerek ve mutlu öğrenme
· iletişim becerileri kazanma,
· teknik ve psikomotor beceriler,
· grup arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilme,
· bilimsel süreç becerileri,
konularıda tecrübe edinmeleri sağlanarak hayat boyu öğrenebilen fen ve teknoloji okuryazarı bireyler hâline gelmeleri hedeflenmektedir.

İçerik
– Güvenli Bilgisayar ve Internet Kullanımı
– Güvenli Bilgiye Hızlı Ulasım Teknikleri
– Yıl 2050: Kıtamdaki Çevre Problemleri
– Yıl 2050: Elimizde Kalan Enerji
– Haydi Gel Klip Çekelim
– Robot Tasarımı
– Robot Programlama
– Legolarla Rüzgâr Enerjisi
– Legolarla Mekanik Enerji
– Cisimleri Elektrikleyelim-1
– Cisimleri Elektrikleyelim-2
– Cisimleri Elektrikleyelim-3
– Frakdal Olusturalım
– Gelecegin Mekanizmalarını Hareketlendir
– Insani Yardım Ulastırma Projesi

Katılım

Proje katılımcıları iki farklı grup olmak üzere internet sitesi üzerinden etkinliğe katılmak üzere başvuran öğrencilerden aşağıdaki kriterlere göre seçim yapılacaktır.

· 1. grupta 25 tane 6. Sınıf öğrenci olacak şekilde

· 2. grupta 25 tane 7. Sınıf öğrenci olacak şekilde

· Katılmak isteyen adaylardan neden katılmak istediklerini ifade ettikleri niyet mektuplarına göre seçim yapılacaktır.

· Bir öğretmenine referans formunu doldurtup gönderen öğrencilerin referans formları da dikkate alınacaktır.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.