KÜÇÜK ARKEOLOGLAR İŞ BAŞINDA

KÜÇÜK ARKEOLOGLAR İŞ BAŞINDA

Deniz ALTINTAŞ
Dürdane ÖRKCÜ
Ayla BAŞBAY
Yahya ALKAN
Gökhan DİNDAR
BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Giriş
Nüfusu neredeyse 150.000’e yakın olan ilçemizde müzeye ziyaretler ücretsiz olduğu
halde ziyaretçi sayısının çok az olması aklımıza “Nasıl yaparız da Bandırma Arkeoloji
Müzemizi nasıl çekici hale getirebiliriz?” sorusunu getirdi. Bununla beraber öğrencilerimizin
yakın çevrelerindeki doğal ve tarihi güzellikleri fark etmelerini sağlamak ve milli değerlerine
sahip çıkmaları için bir duyarlılık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı planladık. Çalışmamızı,
yaptığımız etkinliklerle bir bütün olarak planladık. Yaptığımız araştırmalar sonucu
uyguladığımız çalışmamızın örneğine rastlamadık.

2. Problem Durumu
İlçemizde müzeye ziyaretlerin çok az olması hatta çoğu liseye gelmiş öğrencimizin
yaşadıkları ilçedeki müzeyi ziyaret etmemiş olması… Çocuklarımızın küçük yaşlardan
itibaren milli ve tarihi değerlerine sahip çıkan bireyler olabilmesi için öncelikle yakın
çevrelerindeki bu güzelliklerin farkında olmaları gereklidir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmamızın amacı; Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bandırma Müze
Müdürlüğümüzün iş birliği ile “Kültür Varlıklarının Tanıtılması ve Korunması “ bilinciyle
öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için ortak bir çalışma yürütmektir.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; ülkesini seven, tarihi ve milli
değerlerini yaşatmaya istekli bireyler yetiştirmek, müzemizi çocuklarımız için çekici hale
getirmek, çocuklarımızın yakın çevrelerindeki doğal ve tarihi güzelliklerin farkında olmasını
sağlamak, çocuklarımızı arkeoloji bilimi ile ilgili bilgilendirmek, çocuklarımızı tarihi
eserlerin korunması ile ilgili bilinçlendirmektir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında inceleme gezileri (kazı alanı ziyaretleri) yapılmış; müze
gezilmeden önce öğrencilere yaratıcı drama yöntemi kullanılarak hikâye anlatılmış,
sonrasında “Müzede neler sergileniyor olabilir ?” sorusu sorularak (soru-cevap yöntemi)
öğrenciler gruplara ayrılmış, resim çalışması yapılmış; sonrasında gruplar çizdikleri eserleri
bularak puan toplamıştır. Kazanan grup ödüllendirilmiştir. ”Eserim Konuşuyor” etkinliği
yapılmış, çocuklar müzede sergilenen eserler hakkında bilgi toplamıştır. Öğrenciler müze
bahçesinde özel olarak hazırlanmış arkeoloji havuzlarında arkeologlarla birlikte kazı
çalışması yapmış; kazı çalışması sonunda “Gönüllü Miras Koruyucusu” unvanını
almışlardır.