Kriz döneminde başarı odaklı öğrenci koçluğunun faydaları nelerdir?

blog yazarı
Merve Karakuş

Okulların yıl sonuna kadar kapalı kalması çocukların okula uyumlarını daha zorlaştırmakla kalmayıp, öğrenim kayıplarının da bir hayli artacağına sebebiyet verecektir. Sınıfların kısmi doluluk ile de olsa aktif hale gelmesi, özellikle ilkokul kademesindeki öğrencilerin hijyen kurallarına uymakta zorluk yaşadığını, birer taşıyıcı oldukları için de ev ortamlarında ciddi kaygılara sebep olduğunu gözlemledik. Sınıf ortamlarından uzak kalan çocukların, hem sosyal hem de akademik yönden gerilemeleri, gelecek adına taşıdığımız kaygıları daha da kuvvetlendirmiştir.

İçinde bulunduğumuz olumsuz sürecin ne kadar daha bu şekilde devam edeceğini kestiremezken, evde eğitim sisteminin kurgulanması amacı ile rutin ve plan oluşturma yöntemlerini ebeveynler olarak gündemimizde tutmamız ve irdelememiz gerekecektir. Anaokulları, 1.sınıf, ortaokulların 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencileri için geçen seneden edindiğimiz tecrübeler bizlere gösteriyor ki, otonom beceri yeteneği gelişmemiş, okul tarafından desteklenmemiş çocuklar, özellikle sınav sürecinde öğrenme kayıpları ile girdiklerinde akademik benlik saygısını yitirme, başarısızlık korkusu, yalnızlık ve depresyon gibi durumlara maruz kalabilmektedirler. Öğretmenlerin zorunlu online eğitim dönemi performansları ne yazık ki yüz yüze eğitime oranla zayıf kalmakta, istenilen verime ulaşılamamaktadır. Eğitim teknolojilerine uzak kalan veya gayret içerisinde olmayan öğretmenlerin isteksiz tutumları da bu sorunlara yenisini eklemiştir. Farklı şehir ve okullarda birlikte çalıştığımız ebeveynler ve öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, online eğitim süreci planlamaları ciddi farklılıklar göstermekte, aynı kademedeki öğrenciler arasında gözle görülür eğitim açıkları ortaya çıkmaktadır.

öğrenci koçluğunun faydaları
öğrenci koçluğunun faydaları nelerdir?

Uzaktan eğitimin dezavantajlarından biri olan öz disiplin sorunu, otonom öğrenme beceri eksiliği ile birleşince ebeveynlerin bu kriz döneminde öğrenci koçlarına ihtiyaç duymalarını sağlamıştır. Ne yazık ki, öğretmenlik mesleğinden çok uzakta kimselerin öğrenci koçluğu adı altında çalışmalarda bulunması, çocukların en hassas olduğu şu dönemde daha büyük krizlere yol açmaktadır.

Bu dönemde ebeveynlerin son derece dikkat etmesi gereken bir husus da; etkin bir öğrenci koçunun formasyon sahibi, pedagojik bilgiye sahip, çocuklar ile çalışmaya ve öğrenmeye hevesli, alanında saha deneyimi olan, uygulamadan gelen ve çalıştığı kademedeki çocuklar ile alakalı iş tecrübesine sahip, kişiselleştirilmiş öğrenme modeline hakim ve uygulayabilen kişiler olması dikkat edilmesi gereken durumların başında gelir.

Kriz döneminde başarı odaklı öğrenci koçu ile çalışmanın faydaları nedir?

  1. Anaokulu kademesinde çocuklar ile çalışacak bir öğrenci koçunun, çalışacak olduğu yaş grubuna hakim olması, okul öncesi öğrenci kazanımlarını planlayabilen ve takip edebilen, eksiklikleri görebilen biri olması gerekmektedir. Okullarından ve akran gruplarından uzak kalan bu kademe öğrenciler ile ebeveyn destek planlaması yapabilecek düzeyde bilgi birikimi ve donanımı olması kriz döneminde avantaj sağlayacaktır.
  2. İlkokul kademesi öğrencilerde akademik kazanım odaklı planlamaların, çocukların duygusal gelişimlerini göz ardı etmeyecek düzeyde ve hassasiyet içerisinde yapılması gerekir. Aile dinamiklerinin okul öncesinden sonra en aktif rol aldığı kademe bu kademedir. Ebeveyn yönlendirmeleri yapabilen, çocuklardaki eksiklikler anında keşfedip işlevsel ve uygulanabilir çözüm yolları üreten öğrenci koçları ailelerle birlikte yol alarak süreci pozitif yönlendirebilirler.
  3. LGS hazırlık sürecindeki öğrenciler ile çalışacak olan öğrenci koçlarının bu alana hakim, tecrübeli, ergenlikte gelişim dönemlerini tanıyan, sınav sistemini ve yönetimini bilen, ebeveyn destek planı oluşturabilen, müfredata hakim, kişisel planlama ve organizasyon yapabilecek düzeyde kimseler olmalarına özen gösterilmelidir. LGS hazırlık dönemi yalnızca öğrenciyi merkeze almak ile kalmaz aynı zamanda ebeveynlerin de yönlendirilmesi ve mentorluk uygulanması son derece kıymetlidir.

Ebeveynlerin kriz dönemlerini birlikte aşabilecekleri profesyonel kişilerce mentorluk dayanışmasına ihtiyaç duymaları yeni normalde, kişiselleştirilmiş öğretim planlarının değerine dikkat çekmektedir. Özellikle sınav sürecindeki çocuklar için başarı odaklı çalışılması adına, öğrenci koçlarında vurgulamak istediğim en önemli ayrıntı, uygulamadan gelen tecrübeli öğretmenlerin bu alanda faydasının yadsınamaz olduğudur.

hurriyet.com.tr