KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları

 

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği konuları şu şekildedir:

  1. Tarih: Türk tarihi, dünya tarihi, Osmanlı tarihi, çağdaş Türk ve dünya tarihi gibi konular yer almaktadır.
  2. Coğrafya: Dünya coğrafyası, Türkiye’nin coğrafi özellikleri, coğrafi bölgelerimiz, yerleşme ve nüfus, ekonomik coğrafya, ulaşım, çevre sorunları gibi konular yer almaktadır.
  3. Felsefe: Felsefe tarihi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi gibi konular yer almaktadır.
  4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: İslam dininin temel kavramları, ibadetler, ahlaki konular, hadisler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti gibi konular yer almaktadır.
  5. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Türk inkılap tarihi, Atatürk’ün hayatı ve düşünceleri, Atatürk ilke ve inkılapları gibi konular yer almaktadır.
  6. Türk Dili ve Edebiyatı: Türk edebiyatı tarihi, edebi eserler, yazım kuralları, sözcük türleri, cümle yapıları, anlatım bozuklukları gibi konular yer almaktadır.
  7. Psikoloji: Genel psikoloji, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme gibi konular yer almaktadır.
  8. Sosyoloji: Sosyolojinin temel kavramları, toplumsal yapı, kültür ve toplum, aile, eğitim, siyasi ve ekonomik sistemler, suç ve suçluluk gibi konular yer almaktadır.
  9. Eğitim Bilimleri: Öğretim ilke ve yöntemleri, öğrenme psikolojisi, öğretmenlik mesleği, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme gibi konular yer almaktadır.
  10. Türkiye İnkılap Tarihi: Türk inkılap tarihi, Atatürk ilke ve inkılapları, Türk modernleşmesi, cumhuriyet dönemi Türkiye’si gibi konular yer almaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Öğretmenlere yönelik etkinlikler için sayfamızı ziyaret ediniz.

KPSS Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorulara ulaşmak için tıklayınız.