Ana SayfaÖzel Ders BlogKPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Lise Matematik Öğretmenliği sınavı, adayların lise matematik öğretmenliği alanındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Sınavda adaylardan lise matematik öğretmenliği programındaki temel matematik konuları hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

Bu konular arasında şunlar yer alır:

  1. Sayılar: Asal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, karmaşık sayılar, modüler aritmetik, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, pozitif tam sayıların asal çarpanları, asal sayılar teoremi vb.
  2. Cebir: Cebirsel ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, polinomlar, matrisler, determinantlar, vektörler, lineer denklem sistemleri, koordinat düzlemi, koordinat sistemi vb.
  3. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, limit ve süreklilik, türev, integral, logaritma ve üstel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, eğri çizme vb.
  4. Geometri: Temel geometrik kavramlar, üçgenler, dörtgenler, çember ve daire, doğrular, katı cisimler, vektörler, analitik geometri, koordinat geometri vb.
  5. Olasılık ve istatistik: Temel olasılık kavramları, olasılık hesaplamaları, istatistiksel dağılımlar, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenler arasındaki ilişkiler, regresyon analizi vb.
  6. Matematik tarihi: Matematik tarihinin ana hatları, matematiksel keşiflerin tarihi, önemli matematikçiler, matematiksel problemler vb.

Bu konulara ek olarak, sınavda genel kültür, pedagoji, öğretmenlik mesleği ile ilgili sorular da yer alabilir. Adaylar sınavda sorulan soruların yanıtlarını, lise matematik öğretmenliği alanındaki bilgileri ve öğretmenlik mesleği ile ilgili genel bilgileri kullanarak vermeye çalışmalıdırlar.

KPSS Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.