KOZA YÖNETİM VE HAYTAP FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

KONU:  Koza  Yönetim  ve  Servis  A.Ş.  ile  HAYTAP, Hayvan  Hakları  Federasyonu  işbirliği  ile  düzenlenen  bu fotoğraf yarışmasının bu yılki teması “Sokak Köpekleri ve Çocuk” dur.
 
AMAÇ: Bu yarışmanın amacı;  tüm  sokak hayvanlarının da  insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu  toplumla pylaşmak, sokak köpekleri ve çocukların güzelliğini, estetiğini ve duygularını ön plana çıkartmak ve ‘sokak köpekleri  ve  çocuklar’    ile  ilgili  toplumda  farkındalığı  arttırmaktır.  Sokak  köpekleri  ve  çocuklar  ile  ilgili olumsuz duygular oluşturacak nitelikte olan fotoğraflar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 
 
KATILIMCI:  Yarışma her  yaş  grubundan  tüm  amatör  ve  profesyonel  katılımcılara  açıktır.    Sadece  jüri üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 
FOTOĞRAFLAR: Yarışmaya dijital veya dijital ortama aktarılmış, yatay şekilde çekilmiş, renkli veya siyah beyaz fotoğraflar kabul edilecektir. Her katılımcı, yarışmaya en fazla 3 (üç) fotoğraf ile katılabilir.
 
TEKNİK  ÖZELLİKLER:  Fotoğrafların  JPEG  formatında  ve  en  az  5  (beş)  MP  (megapixels)  olması
gerekmektedir. Orijinal  fotoğrafların üzerinde  renk düzeltmesi, keskinleştirme gibi  işlemler kısıtlı olmak  ve jürinin  uygun  bulacağı  seviyede  yapılabilir. Düzeltmeleri  aşırıya  kaçmış  fotoğraflar  jüri  tarafından  yarışma dışı bırakılabilecektir.
 
DİĞER KOŞULLAR: Yarışmaya katılan  fotoğrafların başka herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.  Yarışmaya  fotoğraf  göndererek  katılanlar;  fotoğrafların  kendilerine  ait  olduğunu  beyan  ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Seçici Kurul; herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit etmesi durumunda  fotoğraf  sahibine  bilgi  vermeksizin  başvuruyu  geri  çevirme  ya  da  değerlendirme  harici  tutma yetkisine  sahiptir.  Yarışmaya  gönderilen  CD/DVD’ler  geriye  gönderilmeyecektir.  Yarışmaya  katılmak;  tüm koşulları kabul etmek anlamına gelmektedir. Posta ve kargoların alındığına ilişkin teyit gönderilmeyecektir.
 
TESLİM: CD/DVD’ye konacak her fotoğraf isimlendirilirken 6 harf veya rakamdan oluşacak tek bir rumuz ve sıra numarası verilecektir. Örneğin CRE428-1,  CRE428-2, …. gibi… Aynı zamanda bu rumuz CD/DVD üzerine ve katılım formuna da yazılacaktır. Yarışmacıya  ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres CD/DVD üzerine kesinlikle yazılmamalıdır. Yarışmaya gönderilecek olan CD/DVD’ler yeterli kalitede olmalıdır ve eğer CD/DVD açılamıyorsa  bunun  sorumluluğu  fotoğrafçıya  aittir  Katılımcıların  CD/DVD’leri  sağlam  ve eksiksiz  olarak ulaştırmaları  gerekmektedir.  Son  teslim  tarihinden  sonra  gelen  kargolar  yarışmaya  kabul  edilmeyecektir.
Kağıda basılmış olarak iletilen fotoğraf görselleri kabul edilmeyecektir.
 
TESLİM ADRESİ:
Katılım formu ve CD/DVD mümkünse korumalı bir zarfa konularak, zarfın üzerine sadece;
“KOZA YÖNETİM  & HAYTAP FOTOĞRAF YARIŞMASI”
Koza Yönetim ve Servis A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza, B Blok Asma Kat 34235 Esenler / İstanbul
yazılacak   ve   zarf   hasar   görmeyecek   şekilde   posta/kargo/kurye   ile   gönderilecek   veya   elden   teslim edilecektir. Ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir. 
 
 
 
SEÇİCİ KURUL: (ALFABETİK SIRAYLA)
 
AHMET KEMAL ŞENPOLAT – HAYTAP
AŞKIN NUR YENGİ – SANATÇI
DOĞA RUTKAY –SANATÇI
ERTUĞRUL ÖZKÖK  – GAZETECİ
LEVENT ALATLI – KOZA YÖNETİM
MEHMET TURGUT- FOTOĞRAF SANATÇISI
PINAR YILMAZERLER – GAZETECİ
SEDA AKGÜL – SUNUCU, YAPIMCI
SERKAN TURAÇ – İFSAK
ŞAFAK PAVEY – POLİTİKACI
YONCA EVCİMİK –SANATÇI
 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Fotoğraflar;  teknik, estetik, yaratıcılık ve kompozisyon gibi  temel  fotoğraf kriterleri ve  “Yarışma Amacı”na
uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi  : 27 Haziran 2012
Sonuçların açıklanması  : 14 Eylül 2012
www.kozayonetim.com.tr ve   www.haytap.org web sitelerinde.
KULLANIM HAKKI :
1-Yarışmaya  katılan   tüm   fotoğraflarının  her   türlü   telif,  yayın,   kullanım  ve  sergileme  hakları   fotoğraf
sahibiyle  birlikte  yıl/süre  sınırı  olmaksınız  Koza  Yönetim  ve  Servis  A.Ş.’ye  ve  Haytap’a  ait  olacaktır.  Koza
Yönetim  ve Servis A.Ş. veya Haytap, bu  fotoğrafları her  türlü  yayında  kullanabilecektir. Bu  kullanımlar  için
fotoğrafların sahiplerine ayrıca hiçbir ücret ödemeyecektir.
 
2-Fotoğrafın kullanımından kaynaklanan her türlü sorumluluk fotoğrafı gönderene aittir. Katılım formundaki
“imza”   bölümü muhakkak doldurulmalıdır.  Katılım   Formu  imzalanmamış olan yarışmacının  fotoğrafları 
değerlendirilmeyecektir. 
 
3-Katılımcı,  yarışmaya  gönderdiği  fotoğrafın  tümüyle  kendisine  ait olduğunu beyan ve  taahhüt eder. Ödül
alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır.
 
4-Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve  seçici  kurulu  yanıltmaya  yönelik  her  türlü  müdahale  ve  değişiklikleri  yapan  katılımcılar  tüm  yasal
sonuçlarından sorumludur.
 
ÖDÜLLER:
1. Ödül             :            1500 TL
2. Ödül             :            1000 TL
3. Ödül             :              500 TL
4-12 Ödül        :               250TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin