Köye Robokod Geldi!

Köye RoboKod Geldi, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından yürütülen, şehir merkezinden uzakta kalan dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin kodlama ve robotik konularında eğitimler almalarını sağlayarak öğrencilere farkındalık kazanmaları, gelişen ve değişen dünyadaki çalışmalardan haberdar olabilmeleri amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Hali hazırda İzmir il sınırları içerisinde yer alan köy/mahallelerde bulunan okullara haftada 1 gün gidilerek, robotik eğitimleri verilmektedir. Bu süreçte, bazı okullarda öğrenim gören öğrencilerin daha önce hiç bilgisayar kullanım eğitimi almadığı, bilgisayarı genelde oyun aracı olarak gördükleri gözlemlenmiştir. Eğitim sonrasında öğrencilerin bilgisayar kullanma yeteneklerinin arttığı, blok tabanlı kodlama araçlarını kullanarak kendi oyunlarını hazırlayabildikleri, robotik eğitim setlerinde yer alan kitleri kendilerinin belirlediği davranışlara göre programlayabildikleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde fırsat eşitliği, Kodlama, Kodlama eğitimi, Dezavantajlı bölgeler,3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım

Çağlar ATAY
İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Mustafa Murat COŞKUN
İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

RoboKod, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen FATİH Projesinin bileşenlerinden olan “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesini temel alarak öğrencilere yönelik olarak yürütülen kodlama ve robotik eğitimleri projesidir. Bu kapsamda Haziran 2017’den itibaren ilimizde öğrenim gören tüm öğrencilerin faydalanması amacıyla “RoboKod İzmir Yaz Okulu”, 15 ilçe merkezînde kurulan “RoboKod İzmir Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezleri”, okulöncesi ve ilkokul öğrencileri için “Bilgisayarsız Kodlama”, özel eğitim öğrencileri için “Özel Kodlama”, “Sessiz Kodlama” ve “Üstün Kodlama” gibi farklı yaş gruplarına ve eğitim durumlarına uygun olarak robotik ve kodlama eğitimi faaliyetleri yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlere rağmen şehir merkezînden uzakta kalan bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin gerek ulaşım gerekse maddi yetersizliklerden dolayı bu imkânlardan faydalanamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda belirtilen “Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak” amacı ve “Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak” ifadeleri FATİH Projesi’nin de özünü yansıtmaktadır. Yine Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2016 Yılı Faaliyet Raporunda eğitim ve öğretime erişim konusunda “Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik politikalar” içerdiği belirtilmektedir. Tüm bu gerekçeler değerlendirildiğinde ilimizde kırsal kesimde bulunan köy okullarındaki öğrencilerimizin robotik ve kodlama eğitimlerinden faydalanabilmesi için “Köye RoboKod Geldi” çalışması, İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından uygulanmaya başlamıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin