“Köyde Bilim Var!” projesi başlıyor.

eTwinning projesi
köyde bilim var

Proje tanıtım introsu:

Bir eTwinning projesi olan “Köyde Bilim Var!” projesi başlıyor. Aksaray, Aydın, Burdur, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Muğla, Niğde ve Zonguldak illerinden 10 ilkokul yer almaktadır. Proje kapsamında yer alan okullar, dezavantajlı yerleşim yerleri olan kırsal mahalle, köy ve kasabalarda yer almaktadır.

Proje kapsamında köy okulu öğrencilerinde bilim çerçevesinde yaşam alanlarını gözlemleyerek sorunları belirlemesi, çözüm yolları bulması beklenmektedir. Farklı köy okulları arasında işbirliğinin ve web 2 araçlarının kullanım becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler aynı zamanda bilim, bilim insanı gibi kavramları özümseyerek bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu bir tutum geliştireceklerdir. Tüm bu becerilerin oluşması için gözlem, deney gibi yöntemler kullanarak web 2 araçları vasıtasıyla etkinlikler oluşturulacaktır.

blog:https://koydebilimvar.blogspot.com/