Köy Okulları Gelişim Derneği Üniversite Bursu

Üniversite Bursu
Üniversite Bursu

Köy Okulları Gelişim Derneği tarafından, maddi desteğe muhtaç, başarılı Türk
gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eşitliği vermek ve onların kabiliyetleri
ölçüsünde en üst düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile verilen
burstur. Bu yıl ilk kez verilecek burs kapsamında belirli kontenjan dahilinde
kriterlere göre derneğimizce burs verilmesi öngörülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Bursiyer Olma Koşulları:
İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde (4 yıllık) lisans öğrenimi
gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri,Tıp
Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla), öğrenim
gören öğrenciler, burs başvurusu yapabilir.
Burs başvuruları ön lisans, açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık
değildir.
Burs başvuruları iki ve üzeri sınıar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin
başvuruları kabul edilmez.
Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik
genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,
YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları”
tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.kogkurumsal.org adresi
üzerinden yapılır.
Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları
dikkate alınmaz.
Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek
bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata
davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 28 Ekim 2022 tarihinde eposta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not
döküm belgesi (transkript)
2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne
veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından aldığı
nüfus kayıt örneği kabul edilmez.)
5. Adli sicil belgesi (e-devlet)
6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
7. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap
bilgileri kabul edilmez)
8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
a. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş
bordrosu ve SGK hizmet dökümü
b. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar
vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
c. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (edevlet)
d. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge
(e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık
veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
e. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu
kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı
şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
f. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa
olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran
görüntüsü almak yeterlidir)
9. Taahhütname (Sitede formun altında indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu
sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

TAAHHUTNAME SİTEMİZDEKİ BAŞVURU FORMU ALTINDAN İNDİRİLİP DOLDURABİLECEKTİR.
Başvuru Yap (https://kogkurumsal.org/kog-basari-bursu)
26 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

https://kogkurumsal.org/kog-basari-bursu-basvuru-formu/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seventeen − four =