KORONA SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE: PANDEMİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİK VE SİYASİ ETKİLERİ

Araştırma Ödülü
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü

Covid-19 salgınıyla başa çıkmada, dünyadaki hükümet politikaları önemli farklılıklar gösterdi. Bazı hükümetler olağanüstü hal yasaları yoluyla sosyal mesafeyi uygularken, diğerleri buna kişisel bir tercih meselesi olarak yaklaştı ve karışık bir başarıyla vatandaşlarını kendi kendini hapsetmeye ikna etmeye çalıştı. Salgınla mücadelede, hükümet politikalarının başarısı giderek vatandaşlarının davranışına bağlı hale geldi. Yurttaşların bir araya gelme, örgütlenme ve savunma yapma yeteneklerindeki düşüşle birlikte sivil aktivizm kısıtlandı. Bununla birlikte, yiyecek ve maske gibi temel hizmetleri sağlama, yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını durdurma, dezavantajlı ve ötekileştirilmiş grupları koruma girişimlerinde yeni sivil toplum aktörleri ve yeni bir tür sivil aktivizm ortaya çıktı.

Algılanan Covid-19’un yayılma tehdidinin etkisini anlamada sosyal psikolojik faktörler nelerdi? Salgın, damgalama, yabancı düşmanlığı, sosyal izolasyon, iş kaybı korkusu, sağlık sistemi ve hükümetlere güvensizlik gibi potansiyel olarak uyumsuz kolektif savunma davranışlarını ve sosyal uyum, yaratıcı kolektif eylemler ve özgecilik gibi uyarlanabilir sosyal davranışları artırdı mı? ?

Pandemi karşısında böylesine farklı hükümet politikalarının ve vatandaş davranışlarının benimsenmesinin arkasındaki faktörler nelerdi? Pandemi, yeni hükümet politikalarını ve vatandaş davranışını mı tetikledi, yoksa zaten var olan eğilimlere ve statükoya daha fazla güven mi verdi? Pandemiyi ele almada farklı toplumlarda bireysel ve / veya toplu yaşam tarzlarının yaygınlığı gibi toplumsal temellerin etkileri nelerdi? Pandemiyle karşı karşıya olan toplumların kolektif ihtiyaçlarının yanında bireysel özerklik bir arada var olabilir mi? Türkiye’deki hükümet ve vatandaşlar pandemiye nasıl tepki verdi ve bu tepkiler diğer ülkelerdeki muadilleriyle karşılaştırıldığında nasıl? Salgına verilen tepkiler, iklim değişikliği gibi yaklaşan diğer tehditlerle daha iyi başa çıkmamızı sağlayabilir mi?

Bu tür soruları ele alan ve farklı bağlamları ve tarihsel dönemleri karşılaştıran makaleler kabul edilir.

Ödüller
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü 25.000 ABD Doları Jüri Ödülü’ne aittir. Jüri Ödülü, bu temaya seçkin katkılarda bulunan bir kişiye verilecektir. Bağımsız ve uluslararası bir jüri bu Ödül Alan’ı seçecektir. 45 yaşın altındaki araştırmacılara bir dizi ödül de verilecek. Bu kategori, yarışma için yapılan başvurular arasından aynı jüri paneli tarafından seçilen üç ödüllü makalenin her biri için 10.000 USD içerir.

Son Gönderim Tarihi: 15 Ocak 2021

Başvuru ve Detaylar: https://award.sabanciuniv.edu

İletişim
Kampüs Adresi: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27 Tuzla, 34956 İstanbul / Türkiye
Telefon: (90 216) 483 90 00, Faks: (90 216) 483 90 45, E-posta: sabanciaward @ sabanciuniv. edu