Körfez Bilim Şenliği Proje Yarışması

Bilim
Proje Yarışması

Körfez Bilim Şenliği Proje Yarışması

KÖRFEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ

PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızın erken yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEFLER:

Bu yarışma ile Kocaeli ilinde bulunan tüm resmi/özel ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencilerin;

Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek bilimsel düşünceye sahip lider bireyler olarak yetiştirilmeleri,

Bilimsel süreçleri uygulayarak proje deneyimi edinmeleri,

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi ve becerileri farklı alanlarda kullanabilmeleri,

Girişimcilik, bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştirebilmeleri,

Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,

Bilgi teknolojilerini kullanmaları,

Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,

Bilimsel düşünme yeterliliği kazanmaları,

Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma, uygulama ve sunma deneyimi edinmeleri hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Bu yarışma Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı; tüm resmî/özel ortaokul ve liseleri kapsar.

KATEGORİLER:

Lise Öğrencileri Arası ‘Genç Mucitler Yarışıyor’

Ortaokul Öğrencileri Arası ‘Küçük Mucitler Yarışıyor’

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ:

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı; tüm resmî/özel ortaokul ve lise öğrencileri.

YARIŞMADAN BEKLENEN SONUÇLAR:

Bölgemiz genelinde bilimsel amaçlı yapılan etkinliklere olan ilgi ve katılımın artması, bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin proje geliştirmeyle ilgili farkındalık-bilgi-deneyim kazanması ve bilimsel alanda düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

YARIŞMA ESASLARI:

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul ve Liseler arası TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Proje Yarışması’na katılan projelerde:

A- Proje gruplarında en fazla iki öğrenci çalışabilir.

B- Projelerin değerlendirilmesinde;

• Proje konusunun orijinalliği ve yaratıcılığı,

• Proje tasarımında dikkat, beceri ve özen,

• Proje konusunu incelerken kurduğu sebep-sonuç ilişkisi ve açıklık

• Projenin yazım ve takdim kalitesi gibi hususlara önem verilecektir.

• Daha önceden Yerel ve Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmalarda derece/ödül alan projeler kesinlikle katılamazlar. Katılmış olduğu tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır, bu tespit sonradan belirlenirse ödülleri geri alınacak ve doğacak maddi ve manevi kayıplardan başvuru sahipleri sorumlu olacaklardır.

C- Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen eğitim-öğretim süreçlerini aksatacaktır. Bu bağlamda öğrencinin yapmadığı tespit edilen projeler elenecektir.

PROJE DANIŞMANI:

Her farklı proje için bir (1) öğretmen proje danışmanı olarak görev alabilir. Aynı öğretmen isterse birden fazla projenin danışmanlığını yürütebilir. Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje bazında onu hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmeni dikkate alınacaktır.

PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU:

Yarışmaya katılan tüm projeler ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir. Finale kalmaya hak kazanan projeler ise proje yarışması değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir. Proje Yarışması Değerlendirme Kurulu, Proje Yarışması Organizasyon Ekibi tarafından oluşturulur. Kurul; Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim OKUTAN, Körfez Şube Müdürü Şeref BÖLÜKBAŞOĞLU, Özel Körfez Marmara Hastanesi Temsilcisi ve bir akademisyenden oluşturulacaktır.

Görevleri;

Finale kalan projeleri; proje raporlarına, yapılacak sunumlara göre değerlendirmek ve her kategoride birinci, ikinci, üçüncüye kadar olan ödül alan projeleri seçmektir.

OKUL PROJE YARIŞMASI YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:

Görevleri;

Öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirmek,

Öğrencileri yarışmaya katılmaya teşvik etmek,

Projeye esas olan alan öğretmenleri ile işbirliği yapmak,

Okul yönetimi ile işbirliği yaparak proje için gereken araç gereç teminini sağlamak,

Öğrencilerin hazırladığı projelerden yarışmaya katılacak olanları belirleyerek Okul Proje Yürütme Komisyonuna sunmak, ilçe düzeyinde yapılacak sunumlarda öğrenciye rehberlik etmek,

Yarışmaya hazırlık sürecinin okulda sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Hazırlanan projelerin proje başvuru formlarını doldurarak Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmek veya korfezbilimsenligi.com adresinden başvurusunu tamamlamak.

Proje başvurusu kabul edilen öğrenciye refakat etmek,

YARIŞMA UYGULAMA TAKVİMİ VE BASAMAKLARI:

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aşağıda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tarih   Aşamalar

29 Mayıs 2018 Duyuruların başlaması

17 Eylül 2018 Okullarca proje başvurularının alınması

21 Eylül 2018 Başvuruların Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce toplanması veya

28 Eylül 2018 Projelerin sergilenmesi, değerlendirilmesi

3 Ekim 2018 Ödül alacak projelerin ilan edilmesi

3 Ekim 2018 Ödül töreni

ÖDÜLLER:

Değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrencilere ortaokul ve lise kategorisinde;

•Birincilere (iki kategoride) 750 TL,

•İkincilere (iki kategoride) 500 TL,

•Üçüncülere (iki kategoride) 250 TL,

Ödül alan projelerde birden fazla öğrenci yer alıyorsa ödül aralarında paylaşılacaktır.

Final sergisine katılan bütün proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım belgesi verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ HAZIRLIKLARI İÇİN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tören ve sergi alanı Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği tarih ve mekanda yapılacaktır.

*Proje yarışma komisyonu yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje Yarışması Başvuru Formu : http://korfezbilimsenligi.com/basvuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin