Köprü Günleri 2016

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Teknopark İzmir ve Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Köprü Günleri 2016” etkinliği 21 Ekim 2016 tarihlerinde Teknopark İzmir, İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşecektir. Bu yıl ana teması “Teknoparklar ve Ticarileştirme” olan “Köprü Günleri 2016” etkinliğinin ana başlıkları;

Teknopark Ekosistemi ve Ticarileştirme
TGB Firmaları Başarı Öyküleri
Yatırım ile Büyüme
Fikri Mülkiyet Hakları ve Pazar Konumlandırması

“Köprü Günleri 2016” etkinliği ile Teknopark firma temsilcileri, araştırmacılar, TTO profesyonelleri, özel sektör temsilcileri, ve diğer kurum/kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelmesi hedeflenmektedir.