Köprü Günleri 2015

TÜBİTAK işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark İzmir ve Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Köprü Günleri 2015” etkinliği 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde Hilton İzmir’de gerçekleşecektir. Bu yıl ana teması “H2020’de Üniversite-Sanayi İşbirlikleri” olan “Köprü Günleri 2015” etkinliğinin birinci gününde uluslararası projelerdeki/işbirliklerindeki başarı hikayeleri, yapılan hatalar ve deneyimler paylaşılarak, katılımcıların gelecek dönemdeki uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Etkinliğin ikinci gününde ise H2020 kapsamındaki belirlenen 4 tematik alanda paralel oturumlarda bilgilendirme toplantıları ve birebir görüşmeler düzenlenecektir.

“Köprü Günleri 2015” etkinliği ile araştırmacılar, firma temsilcileri, Ar-Ge merkezi temsilcileri, ilgili meslek örgütleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum/kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi ve Teknoloji Transfer Ofis’leri de destekleyici mekanizmalar olarak etkinliğe katılım gösterecektir.

E-posta: atmosfertto@atmosfertto.com