KOORDINATLARIMI BUL

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı: Dik koordinat sistemi konusunun öğrenciler tarafından daha kolay kavranabilmesi için görsel ve interaktif bir materyal hazırlanması.

Projenin Hedefleri: 1.Dik koordinat sisteminde konum bulma konusunu daha anlaşılır hale getirmek böylece matematik dersini öğrencilere sevdirmek. 2. Öğrencilerin de derse aktif olarak katılabilecekleri bir materyal hazırlamak. 3.Hazırlanan iki boyutlu sunum ile öğrencilerin iki boyutlu sistemde koordinat bulmayı kavramalarının ardından hazırlanan üç boyutlu materyalde öğrencilerin koordinatları nasıl bulacaklarını keşfetmelerine yardımcı olmak. 4. Dik koordinat sistemi konusunun öğretilmesinde alternatif yollar denemek ve yeni bir bakış açısı kazandırmak.

Literatür Taraması: MEB 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı http://demonstrations.wolfram.com/CrossProductInSphericalCoordinates/

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 1. Hazırlanacak materyal için en uygun örneklerin ne olabileceği tartışıldı. 2. Bilgisayarda bir sunum ve bu sunumun üç boyutlu materyal hali oluşturulacağı da göz önüne alınarak ilgi çekecek ve en kullanışlı olan önerinin uygulanmasına karar verildi. 3. Materyalin bir çiftliği canlandırılmasına karar verildi ve çiftlikte bulunacak canlılar , bina, araç ve gereçlerin neler olabileceği belirlendi. 4. Öncelikle sunumun hazırlanması için çiftlik zeminini oluşturacak yeşil alan paint programı ile çizildi. Hareketli animasyonlu resimler internet üzerinden taranarak indirildi. Çiftlik üzerinde bulunan tüm varlıların koordinatları belirlendi. 5. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra power point sunumu hazırlandı. 6. Bilgisayar sunumunun ardından üç boyutlu materyal oluşturulması çalışmasına başlandı. 100x100x100 cm boyutlarında bir çitlik modeli oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuçlar: 1.Dik koordinat sisteminde koordinat bulma konusunun kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlayacak interaktif bir sunum hazırlandı. 2. Sunumun üç boyutlu materyali de hazırlandı. 3. Üç boyutlu materyalin taşınması ve korunmasının güç olduğu bu nedenle bilgisayar üzerinde hazırlanan materyalin daha kullanışlı olduğu tespit edildi.

Projenin Özeti: Projemiz bir bilgisayar sunumu ve üç boyutlu bir materyal yardımı ile öğrencilerin zor buldukları bir konuyu kolayca anlamaları düşüncesinden yola çıkarak planlanmıştır. Kullanılması oldukça kolay ve keyifli olan bir bilgisayar sunumu hazırlanmıştır.Üç boyutlu materyalin de görsel olarak zenginlik kattığı ve sevildiği tespit edilmiş ancak taşınması ve korunmasının güç olması daha az kullanışlı olduğunu düşündürmüştür. Yapılan kaynak taraması sonucu önceden bu alanda yapılmış bir çalışmaya rastlanmadığı için matematik öğretimi alanıda katkısı olduğu ve öğrencilerin derse karşı olan tutumlarının geliştirmenin de toplumsal yarar sağlayacağı düşünülmüştür.