KONYALILAR DERNEĞİ BAYRAM CAMCI KOMPOSİZYON YARIŞMASI

ONYALILAR DERNEĞİ BAYRAM CAMCI KOMPOSİZYON YARIŞMASI

(İSTANBUL, OCAK 2016)

Şartname

===YARIŞMA KURALLARI====

1- Yarışmamıza; Konyalılar Derneği ve İstanbul Konyalılar Vakfı’ndan Eğitim Bursu Alan Öğrenciler ile Konya nüfusuna kayıtlı ve İstanbul’da eğitim/öğrenim hayatına devam eden üniversite öğrencileri başvurabilir.
2- Kompozisyonun Konusu: Hz. Mevlana’nın görüşlerinden de esinlenerek insan ilişkilerindeki saygının ve hoşgörünün toplumsal barışa sağlayacağı katkıları tartışınız. (Not: Yazılar siyasi içerikli olmayacaktır.)
3- Yarışmaya katılan yazılar, yazılı ya da görsel basında veyahut hiçbir yerde ve ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
4- Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir. Yarışmaya sunulacak kompozisyon duyuruda belirtilen adreste var olan form aracılığı sisteme yüklenecektir. Aynı formda katılımcılara ait istenen bazı bilgiler (Adı,Soyadı,TCKN,Okul Adı,Bölüm,Nüfus İli,İlçesi,Cep Telefonu,E-Posta Adresi) doğru olarak giriş yapılacaktır.
a. Kompozisyonlar Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sisteme yüklenecek kompozisyonu içeren MS Word dosyasının adı Kompozisyonun başlığı olmalıdır. (örn. “Toplumsal Barışa Doğru.doc”)
b. Kompozisyonların değerlendirmesinde; jüriye yazılar sıra numarası verilerek iletilecek ve yazarların isimleri değerlendirme sırasında saklı kalacaktır.
5- Son başvuru tarihi 11 Mart 2016’dır.
6- Sonuçlar 19 Mayıs 2016 tarihine kadar www.konyader.com web sitesinden ve Konyalılar Derneği sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.
7- Her katılımcı yalnızca bir adet kompozisyon ile başvurabilir.
8- Ödüller; Birinci’ye: 3.000TL , İkinci’ye: 2.000TL , Üçüncü’ye: 1.000TL
9- Şartnameye uymayan katılımcıların yazıları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10- Katılımcı, Konyalılar Derneği ve İstanbul Konyalılar Vakfı Web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ya da bu iki kurumun herhangi bir yayınında yayımlanacak kompozisyonu için herhangi bir telif hakkı talep etmeyeceğini peşinen kabul etmektedir.
11- Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
12- Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalı ve siyasi içerik taşımamalıdır.
13- Yarışmaya katılan eserlerin, intihal olması (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
14- İhtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
15- Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
16- Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.konyader.com web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.