KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI
“KADINA SİDDETE HAYIR, SEVGİ VE HOŞGÖRÜYE EVET”

1. KONU
“Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet “ konulu fotoğraf yarışması.
2. AMAÇ
Bu yarışmanın amacı öncelikli olarak kadına Şiddet konusuna dikkat çekmek ve bu konudaki duygu ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Genç nesillere “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet’’ farkındalığı oluşturmaktır.
Türkiye’ de çok faydalı, yerinde bir sorumluluk olarak başlatılan bu kampanyada Konya olarak yer almak ve sosyal bir problem olan kadına Şiddet konusunda Konya’da bulunan kadın dernekleri ve sivil kuruluşlarla birlikte hareket geçmek ve bütün bunları ulusal boyutta duyurabilmek de bir diğer amaçtır.
Böylece Şiddetten uzak, Mevlana Hoşgörüsünde buluşan bir toplumun tesisine katkıda bulunabilmek için fotoğraf sanat dalından istifade edilmiş olunacak ve bütün bu amaçlar sanatçı gözüyle sergilenmiş olacaktır.

YARIŞMA SARTNAMESİ
3. BAŞVURU KOŞULLARI
 Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışma sayısal (dijital) dalda olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya
katılabilirler.
 Yarışmamıza daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar katılamaz.
 Eserler 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında CD/DVD kayıtları ile birlikte veya e-posta yolu ile [email protected] adresine gönderilmelidir.
 Eserlerin kısa kenarı en az 2300 piksel ve 12 sıkıştırma kalitesinde baskıya elverişli olmalıdır. Fotoğrafların sergi baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
  Yarışmaya gönderilecek eserlerin kayıtlı olduğu CD/DVD üzerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır. (örnek: 123456) Fotoğrafların adlandırılmalarında da bu rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. E-posta ile gönderilecek fotoğraflarda da rumuz ve sıra numarası mutlaka olmalıdır.
 E-posta ile gönderilecek fotoğraflar da katılım formuna uygun olacak şekilde numaralandırılıp, uygun şekilde isim verilmelidir.
 Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra fotoğraflarla birlikte CD/DVD kaydı ile veya e-posta yoluyla gönderilmelidir.
   CD/DVD kaydı ile gönderilecek fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte son teslim tarihine kadar yazışma adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.
 Okunmayan ve açılmayan kayıtlardan düzenleyici kurum sorumlu değildir.
  Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
  Yarışmada ödül alan eserler Konya Büyükşehir Belediye arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır. Kullanım hakları Konya Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır.
 Fotoğraflar Son katılım 14 Eylül 2012 tarihinde saat 17.00 ye kadar Yarışma Sekretaryasına teslim etmiş olmalıdır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi:    14 Eylül 2012
Jüri Değerlendirmesi:  21 Eylül 2012
Sonuç Bildirimi:   24 Eylül 2012
Ödül Töreni:     12 Ekim 2012
Ödüller, KONYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ Mevlâna Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sunulacaktır. Sonuçlar, kamuoyuna KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ internet sitesi www.konya.bel.tr adresi ve TFSF sitesi aracılığı ile duyurulacaktır.

5. ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü:  3.000 TL
İkincilik Ödülü:  2.000 TL
Üçüncülük Ödülü:  1.500 TL
Jüri Özel Ödülü  1.000 TL
Sergileme:   30 ad 100 TL
Ödül tutarları, yarışmacılara 12 Ekim 2012 günü birer KONYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ plaketi ile birlikte takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL :
Reha Bilir Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı
Fenay ULU Fotoğraf Sanatçısı

7. DİĞER KOŞULLAR:
Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak ve TFSF ye danışmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Gönderilen sayısal kayıtlar iade edilmeyecek, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. TFSF bilgilendirilir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışma albümü yapılması halinde ödül alan ve sergilenen fotoğrafların yer aldığı bu albüm, tüm katılımcılara, fotoğraf dernek ve TFSF kitaplıklarına birer tane gönderilecektir.

8. İLETİSİM:
Umut AKTAŞ
Tel : 0 332 221 16 91
Mail: [email protected]
Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi
Fotoğraf yarışması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu Konya
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 2012/19 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

KONYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ “SİDDETE HAYIR, SEVGİ VE HOŞGÖRÜYE EVET”
KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

Başvuru Formu
RUMUZ _ _ _ _ _ _
İletişim Bilgileri :
Yarışmacının Adı Soyadı :
Adres :
Tel :
E-mail :
Sıra No Eser adı
1__ _____________________________________
2__ _____________________________________
3__ _____________________________________
4__ _____________________________________
5__ _____________________________________
Yarışma koşullarını kabul ediyor ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
Fotoğrafımın yarışma sonrası, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari olmayan gösterimlerde, kültür sanat faaliyetlerinde yer almasına izin veriyorum

Adı Soyadı İmza / Tarih

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin