KONYA BİLİM MERKEZİ

Konya’da kurulacak bilim merkezine ilişkin  öncelikli  hedef kitlenin   ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, üç yaş üstü okul öncesi çocuklar ve aileleri, üniversite öğrencileri ve  öğretmenler olacağı belirlenmiştir. Bu nedenle  bina içinde yer alacak bilimsel sergiler ve  etkinlikler kadar  çevresi ile birlikte bilim merkezi binasının da görsel olarak  bir yandan okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara, gençlere ve üniversite öğrencilerine hitap etmesi, bir yandan da onlarla beraber merkeze ziyaret gerçekleştiren yetişkinler (aileler, öğretmenler) için de çekici bir yer olması gerektiği düşünülmektedir.

Araştırmacı, yenilikçi  ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulunmak için özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan ziyaretçiyi etkileşimli sergiler, eğitim programları ve etkinlikler aracılığıyla eğlenceli bir ortamda bilim ve teknolojiyle buluşturmak, ömür boyu sürecek bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak ve toplumun her kesiminden bireylerin bilimsel birikimlerini paylaşarak toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni fikirler üretmesine imkan sağlamak amacıyla Konya’da bir bilim merkezinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 99.347 m2’lik bir arazi üzerinde inşa edilecek yaklaşık 16.000 m2 kapalı alana sahip bir binada gerçekleştirilmesi  planlanan bilim merkezi açık-kapalı sergi alanları ve çevre tasarımı ile Türkiye’de içerik olarak bu kapsamda yapılacak ilk örnek olması açısından büyük önem arzetmektedir.
TÜBİTAK’ın desteği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin proje yürütücülüğünde, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Konya İl Özel İdaresi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığı ile Konya Bilim Merkezi Projesi hayata geçirilecektir.

Adres : Tübitak Konya Bilim Merkezi
Selçuklu
KONYA
42100
TÜRKİYE

Telefon : 0332 2218888

Konya Bilim Merkezi