KONVEKSİYONEL HAVA RÜZGAR TRİBÜNÜ

ANTALYA SERİK Çakallık Ortaokulu Çakallık Köyü- Serik / Antalya FİZİK 2012088771 KONVEKSİYONEL HAVA RÜZGAR TRİBÜNÜ NESET AKINCI AYŞE KAÇAR MEHMET SERTAÇ GÖKÇE

Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

Projenin amacı : Isınan havanın yükselmesi prensibinden ve havanın ısınması ve soğuması sonucu Alçak Basınç ve Yüksek Basınçın oluşumuyla meydana gelen hava akımından, rüzgar akımından elektrik enerjisi üretmek. Çevreyi kirletmeyen temiz enerji teknolojileri üretmek ve ısınırken aynı zamanda elektrik üretmek.

Giriş : Bilindiği gibi günümüz enerji üretimi büyük oranda katı (kömür vs.) ve petrol kökenli yakıtların kullanımına dayalıdır.Bu teknolojiler, çevreye zararlı olmakta yenilenemez enerji kaynakları olduklarından yaptığımız araştırmalar sonucu bu fosil kökenli enerji kaynaklarının, önümüzdeki yüz yıl içerisinde tükeneceği söylenmektedir. Nükleer bazlı enerji üretim teknolojileri ise ,çok büyük riskler taşımaktadır bu nedenle çok az kullanılmaktadır.Bu olası sorunların çözümü, alternatif enerji kaynakları olarak da adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır.

1.Proje Bilindiği gibi yeryüzündeki diğer tüm enerji kaynaklarının direkt veya dolayı olarak ana kaynağı güneş enerjisidir.Bu konuda içinde yaşadığımız Antalya şehri konumu nedeniyle güneşlenme yönünden şanslı bir ilimizdir.Köyümüzde ve genel anlamda Antalya da bir çok yerde bu sebepten

dolayı insanlar geçimini seralardan sağlamaktadır.Okulumuz çevresinde bir çok sera bulunduğundan ürettiğimiz birinci projede Seralardan yola çıktık. Seralar; çevresi açık ve düz camlardan yapılmış , cam çatısı olan güneş ışınımı ile ısınınan bir yapıdır.Bizlerde birinci projemizde cam çatının ortasında, tabanından

büyük hava açıklıkları bulunan düşey uzun bir baca koyduk bu baca özel dizayn edilmiş bir bacadır.Bilindiği gibi güneş ışınları sera içine girerek ve bir sera etkisi yaratarak sera içini ısıtır. Sera içindeki ısınan havanın yoğunluğu düşer ve yoğunluğu düşen hava yükselmeye başlar(konveksiyonel ısınma) ve sera

içinde bir Alçak basınç oluşturur,dışarıda ise içerdeki havaya göre daha soğuk hava olduğundan bir yüksek basınç oluşur ve Yüksek Basınçtan Alçak Basınca doğru bir hava akımı oluşur.işte bizde bu prensipten yola çıktık! Sera içindeki ısınan sıcak havanın yoğunluğu soğuk havanınkinden daha düşük

olduğundan, bacada yukarı doğru hareketlenir. Sıcak hava bacada yükselirken, soğuk hava da cam çatının açık kesiminden yıne boru içinden içeriye doğru akar. Bu şekilde, güneş ışınımı bacada sürekli bir hava akımı yaratır. Bu sıcak havanın yükselmesi ve oluşan hava akımının etkisiyle, bacanın içine yerleştirilmiş pervaneli bir rüzgar türbini yardımıyla mekanik enerjiye ve nihayet jeneratörlerle elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elektrik elde ediyoruz.(Resim2)

2.Proje(mizinde) çalışma mantığı yine aynıdır.Bulunduğumuz köyde hemen hemen her evde ısınmak için ne yazık ki odun sobası kullanılmaktadır.Hatta büyük şehirlerde bile bu fosil yakıtlar kullanılmakta ve bunların yakılması sonucu ciddi anlamda büyük bir kirli hava meydana getirmekte ve doğaya çok

büyük zararlar vermektedir(CO2 gazının artması ve küresel ısınma gibi) .Bizlerde bu doğayı kirleten ısınma araçlarından ( Soba,Kalorifer kazanları v.b) en azından küçükte olsa doğa için bir yarar elde edebilir miyiz? diye düşünüp böyle bir proje ürettik. Çalışma prensibi 1.projemiz ile aynıdır ; fosil yakıtların

yakılması sonucu belli bir sıcak ve kirli hava oluşmakta ve yoğunluğu düşük olan bu hava yükselerek özel üretilmiş baca içinden gecerek bir hava akımı oluşturmaktadır.bu hava akımın etkisiyle, bacanın içine yerleştirilmiş pervaneli bir rüzgar türbini yardımıyla mekanik enerjiye ve nihayet jeneratörlerle

elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elektrik elde ediyoruz.Aynı zamanda sobanın içinde yada kazan dairesinin içinde sıcak havadan dolayı bir Alçak basıçoluşmakta,dışarıdaki soğuk havada bir Yüksek basınç meydana getirmektedir yine havanın Yüksek Basınçtan Alçak basınca hareket etmesiyle ters bir

hava akımı oluşturmakta oluşan rüzgar akımıyla tekrar pervanelerin dönmesiyle rüzgar türbini yardımıyla mekanik enerjiye ve nihayet jeneratörlerle elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elektrik elde ediyoruz.(Resim 1-3)

Proje Yöntemi :Araştırma yöntemi ve bilimsel süreç basamakları kullanılmıştır.Projeyi hazırlarken internet sitelerinden,çeşitli fizik kitaplarından,Üniversite kütüphanesinden faydalanılmıştır.

Proje Bütçesi :Projemizi hazırlarken çevremizdeki okulumuzdaki araç gereçler kullanılmıştır(Dinamo bobin kablo Boru Sera pervane jenaratör gibi) ortalama maliyet 50tl