KONUTTA YENİ FİKİRLER

“KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla’da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması kapsamında verilen proje alanı içinde; Kent, ilişkisellik, mahalle kavramları, coğrafya ve “yer”leşme olgusu olarak “ev”in “yapı”sını nasıl şekillendirebileceği, nesne olarak “ev” ve “bireylerin yaşam biçimleri” ile nasıl ortaklıklar/ilişkiler kurabileceği, konutun yerle kurduğu ilişki, yapma alışkanlıkları, teknoloji, yapım sistemi, malzeme program gerekleri, sürdürülebilirlik-esneklik gibi konuların sorgulanması bekleniyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Emin Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışma kapsamında, mimarlık öğrencilerinin konuta ilişkin özgün tema ve fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
Şadi YAZICI (Tuzla Belediye Başkanı)
Deniz İNCEDAYI (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı)
Feride ÖNAL (Mimarlar Odası YK Üyesi)
Ünal  BOZALP (Emin Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.)        
Nalan SEFİK (Emin Evim Yetkilisi)

Seçici Kurul Üyeleri (Alfabetik soyadı sırasına göre):
Candan ÇINAR        Y. Mimar (İTÜ)
Alişan ÇIRAKOĞLU        Y. Mimar (ODTÜ)
Bünyamin DERMAN        Y. Mimar (YTÜ)
Tan Kamil GÜRER        Y. Mimar (YTÜ)
Nurbin PAKER        Y. Mimar (İTÜ)
                              
Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Orkun ÖZÜER        Y. Mimar (İTÜ)
Müge ÖZKAN ÖZBEK    Y. Mimar (YTÜ)
Dilek EKŞİ            Y.  Mimar (YTÜ)

Raportörler:
Füsun ÇİZMECİ        Y. Mimar (YTÜ)
Ürün BİÇER ÖZKUN        Y. Mimar (YTÜ)

Ödüller:
1.’lik Ödülü: 6.000TL
2.’lik Ödülü: 4.000TL
3.’lük Ödülü: 3.000TL
5 adet eşdeğer Mansiyon    : 1.000’er TL

Mimarlar Odası yayınlarından hazırlanacak satın alma ödülleri Seçici Kurul tarafından uygun görülen sayıda verilecektir.

Takvim
Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması: 25 Temmuz 2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih: 24 Ağustos 2011
Soruların yanıtlanması: 26 Ağustos 2011
Projelerin teslimi: 02 Kasım 2011
Seçici Kurul değerlendirmesi: 11 Kasım 2011
Sonuçların açıklanması: 14 Kasım 2011