KONTROLLÜ İLAÇ TAŞIMA

ISLAK VE YEŞİL YÖNTEMLE MANYETİT
NANOPARÇACIK YAPTIK, SÜPERPARAMANYETİK
ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAŞTIRDIK, KONTROLLÜ İLAÇ
TAŞIMADA BİYOUYUMLULUĞU ARTTIRDIK

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

Öğrenci: ZEYNEP IRMAK ALPUL Öğrenci: HÜSEYİN ÇINAR AKTUNA
Danışman: CEMİLE GÜNGÖR

Manyetik olmaları nedeniyle demiroksit nanoparçacıklar tıpta teşhis ve
tedavi yöntemleri ile biyolojik ve biyomedikal uygulamalarda
kullanılmaktadır. Demiroksit nanoparçacıklar özellikle ilaç taşımada ve
ilacı istenilen yere ulaştırmada oldukça başarılıdır. İlaç taşıma
sürecinde demiroksit nanoparçacıklarla ilgili en önemli sorun, manyetik
olmaları nedeniyle bir araya gelerek topaklanmaları ve nanoparçacık
özelliklerini kaybetmeleridir. Bu durum hem ilacın istenilen yere
ulaştırılmasını olanaksız kılar hem de büyüyen yüzeyleri nedeniyle
damarları tıkayarak kanın akışını engellemelerine neden olur. Bunun
için çoğunlukla başvurulan yöntem, manyetik nanoparçacıkların
yüzeylerinin organik bileşikler ile kaplanmalarıdır. Bu durum zaten
kimyasallardan elde edilen demir nanoparçacıkların daha da fazla
kimyasal içermesine neden olur. Bitkisel demiroksit nanoparçacık
eldesi bazı araştırmacılar tarafından denenmiştir. Ancak oldukça sınırlı
sayıda çalışma söz konusudur. Bu çalışmalarda yeşil bitki özütleri ve
mikroorganizmalar kullanılmıştır. Yaptığımız araştırmalarda evsel veya
endüstriyel atıkların demiroksit nanoparçacık eldesinde
kullanılmadığını fark ettik. Oysa ki bitkilerin kullanımı yerine bitkisel
atıkların kullanımı nanoparçacık eldesinin maliyetini düşürürken atık
organizasyonuna da yardımcı olabilir. Bu nedenle projemizde manyetik
nanoparçacık yaparken kimyasallar kullanmak yerine çeşitli bitkisel
atıkların özütlerini kullandık. Limon kabuklarının özütlerinden kimyasal
yönteme yakın verimde demiroksit nanoparçacık elde ettik. Üstelik
limon kabuklarından elde ettiğimiz özüt aynı zamanda
nanoparçacıklarımızın yüzeylerini de kaplayarak ilaç içerisinde
homojen dağılmalarını sağladı. Böylece fazladan bir kimyasal
kullanmamıza gerek kalmadı. Demiroksit nanoparçacıklarımızı ilaç
tableti yapımında kullandık. İlaç tabletimizin suda ve gastrik sıvıda
hızla ve homojen biçimde dağılım gösterdiğini ve mıknatıs ile istenilen yere çekilebildiğini gözlemledik. İlaç tabletimizde bitkisel atıklardan
elde ettiğimiz demiroksit nanoparçacıkları kullandığımızdan toksik
özelliğinin düşük biyouyumluluğunun yüksek olacağını düşünmekteyiz.