Konak Belediyesi Kemeraltı Fotoğraf Yarışması

 

İZMİR KONAK BELEDİYESİ
“Kemeraltı” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

           Amaç: Binlerce yıllık geçmişe sahip İzmir’de tarihsel dokunun güncel yaşamla buluşturulup evrensel miras olarak yaşatılması ve bu bilincin canlı tutulması, günümüzde daha da önem kazanmıştır. Bu bilincin gelişmesinde, hiç şüphesiz, çağdaş yaşama yönelik istemlerini her fırsatta dile getiren bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, bunları aynı heyecanla planlı-programlı çalıştırmaya dönüştürme çabası taşıyan yerel yönetimlerin büyük rolü vardır.
           
          Bu noktadan hareketle Konak Belediyesi İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (İFOD) katkılarıyla yarışmalı fotoğraf sergisi düzenlemeye karar vermiştir.

         Konu: Konak Belediyesi’nin İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (İFOD) katkılarıyla düzenlemeyi amaçladığı Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Kemeraltı” olarak belirlenmiştir.

        Kemeraltı, binlerce yüzyıllık geçmişe sahip olan tarihi Agora’nın yanında yeralmanın yanı sıra tarihi Kadifekale ile bir doku bütünlüğünde buluşturulmaya çalışılan günümüzde alışveriş ve kültür odaklı kimliğini tüm canlılığıyla koruyan bir merkez durumundadır. Bu bakımdan, fotoğraf sanatçılarının “Kemeraltı’nı tüm yönleri ile hem estetik hem de belgesel kaygıyla hareket ederek görüntülemeleri önemli bir çalışma olacaktır.

1- Yarışma Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, TFSF Temsilcisi ile Seçici Kurul üyeleri dışında tüm katılımcılara açıktır.

2- Fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Adaylar siyah beyaz veya renkli baskı olarak en çok 5(beş) adet fotoğrafla katılabilir. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından başkalaştırılmaya gidilmemeli, renk ve formları bozulmamalı, değiştirilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur eklenmemeli veya çıkarılmamalıdır. Renk ayarı, keskinlik, kontras ayarlamaları gibi basit muameleler fotoğrafın genel görüntüsünü bozmayacak şekilde yapılabilir. Birden fazla fotoğrafın montajlanmasıyla oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez, ancak birden fazla fotoğrafın yan yana getirilmesiyle oluşturulan panoramik görüntüler kabul edilecektir. Bu durumda panoramik fotoğrafın kaç fotoğraftan oluşturulduğu belirtilmelidir. Gerektiğinde fotoğrafın ve /veya fotoğrafların orijinal halleri istenecektir.

3- ESERLERİN BOYUTLARI: Fotoğraflar kısa kenarı en az 18 cm, uzun kenarı en fazla 45 cm. olacak şekilde paspartusuz-çerçevesiz, sadece basılı olarak gönderilmelidir. Fotoğraflar baskıları dışında en az 300 DPİ çözünürlükte JPEG formatta, baskı kadraj ve ebatında dijital ortamda CD/DVD ye kayıtlı olarak gönderilecektir.

4- ESERLERİN İŞARETLENMESİ: Baskıların sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası (Örneğin: 123456–1 gibi) yazılmalıdır. Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yazılmalıdır.

5- ESERLERİN ULAŞTIRILMASI: Katılımcılar katılım formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ile birlikte zarfa koyacak bu zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Sonra eserler bu zarfla birlikte daha büyük bir zarfa konulacaktır. Zarf postada zarar görmeyecek şekilde kapatıldıktan sonra elden, kargo ya da posta yolu ile başvuru adresine teslim edilecektir. Gönderilerin ve teslimatların son katılım tarihinde mesai bitimine (Saat:17.00) kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak teslimatlar alınmayacaktır. Posta / kargo sırasında zarar gören eserlerden Konak Belediyesi sorumlu tutulamaz. Zarfın üzerine “Kemeraltı Konulu Fotoğraf Yarışması” ibaresi yazılması tavsiye edilir.

6- Yarışmada ödül alan fotoğrafların dışında kalanlardan, tarafların isteği halinde Konak Belediyesi 100 TL bedel üzerinden satınalabilecektir. Ödül kazanan ve satın alınan fotoğrafların kullanım hakları Konak Belediyesi tarafından hazırlanacak kitap, broşür veya benzeri yayınlarda, internet sitesinde sanatçı ismi belirtilmek kaydıyla tanıtım amaçlı kullanılabilinecektir. Bu durumda ayrı bir telif ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı Konak Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Yarışmacılar bu konudaki kabullerini katılım formundaki imzaları ile taahhüt etmiş olmaktadırlar.

7- Ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi’nde  yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında sergilenecektir.

8- Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilemez. Yapılacak itirazlar 15 gün içinde kuruma yapılmalıdır. İtirazlar Düzenleyici Kurul tarafından değerlendirilir.

9- Yarışmaya, geçmiş senelerde kurumumuzun düzenlediği yarışmalarda ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış ya da eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleri ile yarışmaya katılma durumunun anlaşılması diskalifiye nedenidir. Kural ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır, ödül iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.

10- Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

11- TFSF yarışma ilkeleri gereğince haklarında kısıtlılık kararı bulunan yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar.

12- Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar dışında kalan eserler CD/DVD’leri ile birlikte en geç Mayıs 2012 sonuna kadar kendi ambalajları ile teslim edildikleri biçimde iade edilecektir. Geri alınmayan, adresten geri dönen eserler 30 Eylül 2012 tarihi itibari ile TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

13- Yarışma TFSF tarafından 2012/09 no ile onaylanmıştır.

14- Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

15- Ödül alan eserler 2012 yılı TFSF yarışmalar almanağında basılı olarak yer alacaktır.

16- Yarışmaya fotoğraf gönderen ve formda imzası bulunan katılımcılar yukarıdaki tüm koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar.
  17-YARIŞMA SONUCU: Konak Belediyesi, İFOD ve TFSF’nin web sayfası  
   üzerinden, ayrıca basın aracılığıyla açıklanacaktır.
     
        18- Yarışma katalogu tüm katılımcılara, TFSF’ye ve Fotograf Sanatı Derneklerine birer
             adet gönderilecektir.

          19. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
Yrd.  Doç. Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR (DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı ve İFOD 
Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Şebnem SOYGÜDER (EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Hasan CEYLAN-Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı
Yusuf TUVİ ( İFOD Üyesi)
Yaşar AKSOY (Araştırmacı, Yazar)

20. DÜZENLEME KURULU
Dr. Hakan TARTAN
Konak Belediye Başkanı
Veli ŞAKIR
Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ayla SERT
Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

21. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi: 27 Mart 2012
Seçici Kurul Toplantı: 29 Mart 2012
Sonuç Bildirim Tarihi: 30 Mart  2012
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 10-17 Nisan 2012

22. ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü:              4.000,00 TL
İkincilik Ödülü:                3.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü:            2.000,00 TL
2 Adet Mansiyon Ödülü:     500,00 TL
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Özel Ödülü (250,00 TL değerinde ayni ödül)

23. YARIŞMA SEKRETARYASI
Yarışma Sorumlusu: Zeliha KOÇOĞLU
0 232 262 45 90 – 0 232 262 99 84
Adres: Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İnönü Caddesi No:2/1 Bayramyeri-İZMİR
            Elektronik Posta:[email protected]
                                          [email protected]