Kompozisyon Yarışması, Şiir Yarışması, Resim Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun, Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları konulu “Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışması” düzenlemektedir.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU RESİM, KOMPOZİSYON VE
ŞİİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ADI:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okulları öğrencileri arası resim, kompozisyon ve şiir yarışması.

KONUSU:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrencileri katılımıyla İlköğretim öğrencileri için “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları” konulu resim ve şiir yarışması, Ortaöğretim ve Lise öğrencileri için “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları” konulu resim, kompozisyon ve şiir yarışması.

TÜRÜ:
Şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde

AMACI:
Yarışma vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin insan haklarına bakış açılarını geliştirmek, anne, baba ve yaşlı haklarının önemini vurgulamak, anne, baba ve yaşlı hakları açısından diğer insanların haklarının korunması bilincini oluşturmak ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak amacı güdülmektedir.

HEDEF KİTLE:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel İlköğretim, Ortaöğretim ve Liselerde öğrenim gören öğrenciler.

YARIŞMA ZAMANI: 15 Ekim – 30 Ekim

KATILIM KOŞULLARI: İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitim kurumlarında öğrenim görmek.

YARIŞMA KOŞULLARI:

a) Resim: 35X50 cm boyutundaki resim kâğıdı kullanılacaktır, (arka yüzü kullanmayacaktır) Sulu boya, pastel boya, kuru boya, guaş vb. boya malzemesi kullanılabilir, her türlü resim tekniği serbesttir.

b) Şiir: Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına (arka yüzey kullanılmayacaktır) bir sayfayı geçmeyecek şekilde serbest türde öğrencinin kendi el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılacaktır.

c) Kompozisyon: Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına (arka yüzü kullanılmayacaktır) 2 sayfayı geçmeyecek şekilde öğrencinin kendi el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılacaktır.

Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.
Eserlerin ön yüzündeki metne zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sımfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

YARIŞMA BAŞVURU VE TESLİM YERİ:
Resim, kompozisyon ve şiirler katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 31.10.2018 tarihine kadar teslim edilecektir. Yarışmaya katılım için herhangi bir form doldurmaya gerek yoktur. Okullar katılım sağlayan öğrencilerden eserlerini imza karşılığında teslim alacaktır. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi www.tihek.gov.tr adresinden duyurular başlığında duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Bu özel şartname, 21 Eylül 2018 tarihine kadar tüm okullara gönderilecektir. Eserlerin okul Müdürlüklerine teslimi: 31.10.2018
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde değerlendirilmesi: 1-9 Kasım 2018
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi: 12-16 Kasım 2018
Eserlerin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmesi: 21 Kasım 2018

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
İlk değerlendirme, ilgili okul Müdürlüklerince alanında uzman öğretmenlerden oluşturulan eser seçici kurul tarafından yapılacak olup, okul genelinde birinciliğe layık görülen eserler (ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde; resim, kompozisyon ve şiir için ayrı ayrı) belirlenecektir.

İkinci değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alanında uzman öğretmenlerden oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup, il genelinde birinciliğe layık görülen eserler (ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde resim, kompozisyon ve şiir için ayrı ayrı) belirlenecektir.

Üçüncü değerlendirme Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.
İllerde dereceye giren eserler İl Milli eğitim Müdürlükleri tarafından 21 Kasım Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA adresine gönderilecektir.

Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yarışma hakkında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU
Değerlendirme Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi tarafından belirlenecek üç üye ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilecek, her kategori için konusunda uzman iki üyeden oluşturulacaktır.
Eserler İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise kategorilerinde olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER:

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülü (Resim) : Dizüstü Bilgisayar
Birincilik ödülü (Şiir) rDizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü (Resim) :Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
İkincilik ödülü (Şiir) :Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
Üçüncülük ödülü (Resim) : Tablet
Üçüncülük ödülü (Şiir) : Tablet

ORTAÖĞRETİM OKULLARI ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülü (Resim) : Dizüstü Bilgisayar
Birincilik ödülü (Şiir) : Dizüstü Bilgisayar
Birincilik ödülü (Kompozisyon) : Dizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü (Resim) : Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
İkincilik ödülü (Şiir) : Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
İkincilik ödülü (Kompozisyon) : Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
Üçüncülük ödülü (Resim) : Tablet
Üçüncülük ödülü (Şiir) : Tablet
Üçüncülük ödülü (Kompozisyon) : Tablet

LİSE ÖDÜLLLERİ
Birincilik ödülü (Resim) : Dizüstü Bilgisayar
Birincilik ödülü (Şiir) : Dizüstü Bilgisayar
Birincilik ödülü (Kompozisyon) : Dizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü (Resim) : Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
İkincilik ödülü (Şiir) : Dijital Fotoğraf Makinası (yarı profesyonel)
İkincilik ödülü (Kompozisyon) : Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel)
Üçüncülük ödülü (Resim) : Tablet
Üçüncülük ödülü (Şiir) : Tablet
Üçüncülük ödülü (Kompozisyon) : Tablet

TELİF HAKKI
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm telif haklarıyla, kişinin izni olması kaydıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ait olacaktır. TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Öte yandan bu haklar ödüle değer bulunmayan eserlerin sahibi tarafından kullanılmasına engel değildir.

ESERLERİN İADESİ
Ödüle değer bulunmayan eserler talep halinde bir kopyası saklanarak ilgilisine iade edilebileceği gibi kullanılmaya gerek bulunmaması ve ilgilisi tarafından iade istenmemesi durumunda üç ay sonra tamamen imha da edilebilir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
Resim, Kompozisyon ve Şiir Yarışmasının Ödül töreni ve içeriği okullara, Kasım ayında Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Bu özel şartname, 21.09.2018 tarihine kadar tüm okullara gönderilecektir.
Eserlerin Okul Müdürlüklerine teslimi 31 Ekim 2018
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde değerlendirilmesi 1-9 Kasım 2018
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi 12-16 Kasım 2018
Eserlerin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda değerlendirilmesi 26 — 30 Kasım 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA
Tel : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 28
Faks : 0 312 313 78 99