KOLAYSA SAY BONİBONLARI

AMAÇ : Sayılamayacak cisimlerin sayısını bulabilme gibi güncel problemlere pratik çözümler üretme.

HEDEF: 1. Oran orantı konusunun anlatımını görselleştirerek zevkli hale getirmek.

2. Oran orantı konusu günlük hayatta ne işe yarar? sorusunun bir çok cevabının olduğunu göstermek.

3. Sayılamayacak çokluktaki cisimlerin sayısını bulabilmenin mümkün olduğunu göstermek.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA:

Aralık ayının son haftalarında girmiş olduğumuz oran orantı konusunda aklımıza bir soru takıldı. Çok sayıdaki cisimlerin sayısını nasıl bulabiliriz?
Bunu anlatabilmek için aşağıdaki çalışmayı yapmaya karar verdik.

bu proje için çok sayıda bonibon, şeffaf bir kap ve çay bardağı aldık.

bu bonibonların içindeki sarı renklerin hepsini ayırdık ve adedini belirledik. (259 adet sarı bonibon çıktı)

daha sonra diğer renkteki bonibonlarla birleştirerek güzelce karıştırdık ve şeffaf kabın içine doldurduk.

hedefimiz şeffaf kaba koyduğumuz sayılamayacak kadar çok olan bonibonların sayısını bulabilmek.

bunun için 6 defa bir çay bardağını kaba daldırdık ve her seferinde bardaktaki toplam bonibon ve sarı bonibon adedini belirledik.

kaptaki bonibon adedini, 6 denemenin hepsinde ORAN ORANTI daki doğru orantı mantığı ile yaklaşık olarak bulduk.

1.deneme: 75 bonibonda 11 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1765

2.deneme: 86 bonibonda 13 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1713

3.deneme: 79 bonibonda 12 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1706

4.deneme: 83 bonibonda 12 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1791

5.deneme: 79 bonibonda 11 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1860

6.deneme: 81 bonibonda 13 sarı var ise kaç bonibonda 259 sarı bonibon vardır? cevap:1613

KULLANILAN YÖNTEMLER:
Araştırma,beyin fırtınası,keşfetme ve deney.

SONUÇ:
Kaptaki yaklaşık bonibon sayısı = (1765+1713+1706+1791+1860+1613) / 6 = 10448 / 6 ≈ 1742 dir.
Bu 6 denemenin aritmetik ortalamasını alarak kaptaki bonibon adedini yaklaşık olarak bulmuş olduk.

SONUÇ DEĞERLENDİRME:
HER DENEME SONUCU FARKLI ÇIKACAĞINDAN DENEME SAYISINI ARTTIRMAK BİZİM SONUCUMUZU GERÇEĞE DAHA ÇOK YAKLAŞTIRACAKTIR. BU PROJE SAYESİNDE AKLIMIZA TAKILAN GÖLDEKİ BALIKLARIN SAYISINI, ORMANDAKİ AĞAÇLARIN SAYISINI, BİR ARI KOVANINDAKİ ARILARIN SAYISINI VE DAHA NİCE SAYILAMAYACAK ÇOKLUKTAKİ CİSİMLERİN SAYISINI ARTIK BULABİLİRİZ.

PROJE TAKVİMİ:

24/12/2010 Fikrin orataya çıkması
27/10/2010 Danışman hocamızla paylaşılıp literatür taramasının yapılması
03/01/2011 Gerekli malzemelerin alınması.
07/01/2011 Deneylerin yapılması
10/01/2011 Fotoğraf ve video çekiminin yapılıp projenin tamamlanması.

PROJENİN MALİYETİ:30TL

YARDIM ALINAN KİŞİLER:
Matematik öğretmeni Ömer Küçük Matematik Öğretmeni Habib Kayakıran