“Kök’ten Değişen Hayatlar” Öykü Yarışması

Hematolojik Onkoloji Derneği tarafından “Kök’ten Değişen Hayatlar” öykü yarışması açılmıştır.

Öykülerin konusu kemik iliği ve kök hücre nakliyle ilgili olmalıdır.

YARIŞMA KURALLARI

1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer yarışmaya katılabilir.
2. Öykülerin konusu kemik iliği ve kök hücre nakliyle ilgili olmalıdır. Öykü göndermek isteyenler kök hücre naklini bizzat yaşamış olabilecekleri gibi bir yakınları, tanıdıkları, dost ve akrabalıkları vasıtasıyla kök hücre naklini deneyimlemiş olabilirler. Yahut bunlardan bağımsız olarak (bu tür bir deneyim olmaksızın) kök hücre nakliyle ilgili bir öyküleri de olabilir. Kök hücre nakli işlemini gerçekleştiren ekip üyelerinin gözlemlerini içeren öyküler de gönderilebilir.
3. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya koktendegisenhayatlar@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
5. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2003 programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
6. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir.
7. Son Başvuru tarihi 15 Aralık 2015 tarihidir.
8. Sonuçların resmi duyurusu Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan Hematolojik Onkoloji Derneği Kongresi’nde ve www.hod.org.tr adresinde yapılacaktır.
9. Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
10. Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL
verilecektir.
Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.
11. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
12. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Hematolojik Onkoloji Derneği’nde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
13. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla üç adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını Hematolojik Onkoloji Derneği’ne devredeceklerdir.
14. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
15. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
16. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
17. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
18. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
19. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
20. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.hod.org.tr adresinden ilan edilecektir.

 

Bilgi için: www.hod.org.tr

Sorularınız için: koktendegisenhayatlar@gmail.com

Öykülerin gönderileceği adres: koktendegisenhayatlar@gmail.com