Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu

6-7 Nisan 2013
Öğrenci Kongresi
Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu

SAĞLIK DÜNYASININ DEĞERLİ ÜYELERİ,

I. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ ve

KÖK HÜCRE ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup, disiplinler arası bilgi
paylaşımının yetersiz olduğu düşüncesi ile yapılması planlandı. Kongrenin cazibesini artırmak için kök hücre sempozyumu ile birlikte düzenlenmesi istendi ve lisans öğrencisinin katılımının lisansüstü öğrenci ve yaşamını yönlendirebileceğine inanıldı. Kongrenin Çeşme Altın yunus otelinde yapılması daha önceki tecrübelerimiz doğrultusunda tamamı sözlü sunu olarak izlenecek kongrede ortak konular üzerinde herkesin tartışma ortamından yararlanması doğrultusunda iki büyük ana salonda davetli konuşmacılar ile altı salonda bireysel çalışmaların uzmanlarca değerlendirilmesi planlandı. Konuların ortak olması durumunda tüm disiplinlerden birer öğretim üyesinin katılımı sağlanarak daha geniş boyutta değerlendirmeler, tavsiyeler ve yönlendirmeler gerçekleşebilmesi istendi. Katılımınız bu yönleri ile düşünüldüğünde, hem kongremizin hem de sempozyumun eğitici, öğretici aynı zamanda eğlence ve dinlenme etkinliğini paylaşmayı sağlayacağını düşünerek 6-7 Nisan 2013 tarihinde İzmir ilinin güzidesi Çeşme’de ve incisi Altın Yunus’ta sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.
Kök hücrelerin giderek artan önem ve fonksiyonları sağlıktan hastalığa büyük bir kullanım ve umut oluşturmakta, ayrıca bu hücrelerin davranışlarını anlamakta gelecekteki işlevlerine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin bu sempozyumla tababet ilminde yeni, etkili ve zararsız olabilecek bir aracı öğrenme fırsatı elde etmeleri ile birlikte akademik kariyer aşamalarındaki tecrübeleri birinci elden kazanma şansına sahip olacaklardır. Sempozyum sağlıkla ilgili tüm öğrencilere katkı sağlayacağı düşüncesi ile estetikten kansere birçok farklı kullanım alanları olan kök hücre davranışının biraz olsun anlaşılması sağlanacaktır.
Düzenli olarak gerçekleştirilmesi istenen lisansüstü öğrenci kongresinde ders aşamasındaki öğrencilerden seminerleri veya tez konuları ile ilgili önerileri, tez aşamasındaki öğrencilerden de elde ettikleri sonuçları sunu olarak ortaya koymaları ve tartışma ortamında olgunlaştırmaları beklenmektedir. Sunuların tamamı enstitümüz dergisinde yayınlanacaktır. Davet edilecek olan konusunda uzman araştırmacılar, kongremizin bilimsel aktivitesinin daha üst seviyeye çıkmasına katkıda bulunacaktır. Tüm anabilim dalları başkanları davetli konuşmacımız olup çok disiplinli sağlık eğitiminin bu gözle değerlendirilmesini sağlayacak sunular yapmaları istenmektedir. Arzu etkileri takdirde Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Müdürlerinin de yine bu gözle anlatacakları konular olabilecektir.
Kongre bilimsel programının çok disiplinli özelliği ile daha renkli bir toplantı yapmamızı sağlayacak olup birçok bilim alanında önleyici, yenileyici, tedavi edici ve engelleyici yönleri ile sağlık sorunlarına yeni yaklaşımlar getirerek kök hücrelerin detaylı olarak tartışılmasını gerçekleştirecektir. Kongrede konuşmacı olarak görev yapacak bilim insanlarına şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Toplantı ve konaklama ücretleri oldukça düşük tutularak tüm sağlık bilimleri ile ilgili öğrencilerinin katılımı sayesinde bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir kongre düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sağlık bilimleri ile ilgili tüm değerli insanları bir araya getirmeyi planladığımız toplantımızda bilimsel ve sosyal zenginlikleri paylaşmaya davet eder, sevgi ve saygılar sunarız.

Prof. Dr. M. İbrahim TUĞLU
Sempozyum ve Kongre Düzenleme
Kurulu Başkanı

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ
(Celal Bayar Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
(Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA
(Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ali ÇELİK
(Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
(Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. M. İbrahim TUĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Enis CEZAYİRLİ (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Necip KUTLU (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Kamil VURAL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Adalet KOCA KUTLU (Üye)
Özcan GERÇEKER (Kongre Sekreteri)
Birsen KARAN (Kongre Sekreteri)

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Erdal KARAÖZ

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Alp CAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Epitel Mezenkim Geçişi. Tüm Kök Hücrelerin Çıkış Noktası

Ayrıca; Düşler Gezegeni. Suküreye Bir Yolculuk Görsel Sunusu

Prof. Dr. İbrahim TUĞLU

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD

Deneysel Kök Hücre Uygulamaları

Prof. Dr. Sevinç İNAN

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD

Kanser hücrelerinde sinyal yolakları

Prof. Dr. Tuncay VAROL

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Pedografi

Doç. Dr. Enis CEZAYİRLİ

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD

End note ve referanslar

Prof. Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZICI

Celal Bayar Üniversitesi BESYO Spor Bilimleri

BESYO ve hastalıkların önlenmesi

Doç. Dr. Kamil VURAL

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD

Nörotoksisite

Yrd. Doç. Dr. Adalet KOCOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi SYO Hemşirelik ABD

SYO ve lisansüstü eğitim

KONGRE VE SEMPOZYUM ÖDÜLLERİ

SUNU YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN İLK ÜÇE
SAKIZ ADASI GEZİSİ VE
1-SEÇECEĞİ 3 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
2-SEÇECEĞİ 2 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
3-SEÇECEĞİ 1 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
SUNU YAPAN ÖĞRENCİLERDEN İLK BEŞE
SAKIZ ADASI GEZİSİ VE
1-SEÇECEĞİ 3 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
2-SEÇECEĞİ 2 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
3-SEÇECEĞİ 1 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
SUNU DEĞERLENDİREN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN İLK BEŞE
SAKIZ ADASI GEZİSİ VE
SEÇECEĞİ 2 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU
SUNU DEĞERLENDİREN ÖĞRENCİLERDE İLK ONA
SAKIZ ADASI GEZİSİ VE
SEÇECEĞİ 1 ÖĞRENCİNİN SPONSORLUĞU

İLETİŞİM ADRESİ
Prof. Dr. İbrahim Mehmet TUĞLU
Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Dekanlık Binası, UNCUBOZKÖY, 45020, Manisa,
İş Tel: 0 236 2331920,

manisa-cbusbe-lisansustukongre-cesme-2013@yahoo.com
cep: 0507 449 4443 – tel:0236 233 1920/101 – faks: 0236 2382158