KODLAMA PROJESİ – DİYABETİM KONTROL ALTINDA: “DİYABET ASİSTANIM” MOBİL UYGULAMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KODLAMA PROJESİ

DİYABETİM KONTROL ALTINDA: “DİYABET ASİSTANIM” MOBİL UYGULAMASI

Bilgi toplumunda teknolojik araç ve uygulamaların boyutları giderek küçülürken insanlar üzerindeki
etkileri ve sağladıkları faydalar artmaktadır. Sağlıktan iş dünyasına kadar birçok farklı sektör
interneti ve mobil teknolojileri verimliliklerini, iş üretme güçlerini arttırmak için kullanmaktadırlar.
Maalesef dünyada teknoloji kadar yüksek ilerleme hızına sahip diğer bir konu ise kronik hastalıklardır
ve diyabet bu hastalıklar arasında önemli bir yerdedir. Tanı konulduktan sonra insülin kullanan
diyabetik hastalar için, günlük insülin dozlarının doğru hesaplanıp zamanında uygulanması ve kan
şekeri kontrollerinin düzenli olarak takip edilerek doktorları ile belirli periyotlarda kontrollerinin
yapılması hayati önem taşımaktadır. Günümüzde diyabet hastası olan çocuklar, hatta yeni tanı
konulmuş yetişkinler bile bu karmaşık kontrolü yaparken zorlanmaktadır.

Projede; hastaların, toplumda giderek sıklığının artması ve eşlik eden hastalıkların (kalp-damar
hastalıkları, kanser vb.) önemli olması nedeniyle oldukça tehlikeli olan, doğru beslenme ve insülin
kullanımı sayesinde kaliteli bir hayat geçirebilen diyabetlerini rahat yönetebilmeleri için onlara
büyük kolaylıklar sağlayacak bir mobil uygulama geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı bir analiz aşamasından sonra geliştirilen uygulama; diyabet hastalarının diyabet hakkında
genel bilgilere ulaşabilecekleri, etkinlikleri takip edebilecekleri, kullanıcı kayıtları yapıp, kişiye özel;
k/i hesaplama, idf hesaplama, insülin hesaplama; öğünlerin karbonhidrat değerlerini hesaplama,
barkod okutarak karbonhidrat hesaplama, insülin vurulduğunda aileye mesajla bildirim; son beş
günün kayıt çizelgelerini excel formatında otomatik oluşturup istendiğinde doktorla ya da istediği
kişilerle e-posta yolu ile bilgi paylaşımı yapabilecekleri bir platform uygulamasıdır.
Projede yaygın kullanımı nedeniyle, yazılım geliştirme ortamı olarak en uygun platform olan Android
ve yazılım geliştirme aracı olarak thunkable tercih edilmiştir.

Serhat SEVAL
Sudenaz KINIK

Danışman
Şadiye Aysin TEKCAN