KODLAMA PROJESİ – AKILLI TARIM SİSTEMLERİ UYGULMASI

AKILLI TARIM SİSTEMLERİ UYGULMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KODLAMA PROJESİ

Dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, yalnız % 3 ü kullanma suyu olan dünyamızın, yakın
gelecekte en büyük sorunu “kuraklık” olacaktır. Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak
% 74’ü sulamada kullanılmaktadır. Kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı,
ülkemizde en çok uygulanan yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır (su kaybı % 35-% 60 arasında).
Suyu korumak adına tarımsal uygulamalarda su tasarrufu yapmak ve bilinçli sulama sistemlerini
korumak gereklidir. Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış
olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin gelişimiyle insana,
bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir
evrim geçirmektedir. Tarımsal üretimde insan gücünden hayvan gücüne ve daha sonra da traktör
gücüne geçiş sürecinin devamı olarak değerlendirilen ve hassas tarım (precision farming) olarak
adlandırılan teknolojiler de bu evrim süreciyle ortaya çıkmıştır. Akıllı tarım uygulamarı, ekonomi ve
çevre koruma ilkelerini göz önünde tutarak; bilişim çağının gelişen teknolojilerinin tarımsal üretimle
bütünleştirilerek kullanılmasını ifade etmektedir. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi yapılarak
su kaynakları sisteminin gelecek nesillerin amaçlarını sağlayabilmelerini tehlikeye atmadan,
toplumun tarımsal ihtiyaçlarının doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanması amacıyla Akıllı Tarım
uygulaması geliştirilmiştir. Bu projenin amacı çiftçilerin bilinçsiz sulama yapması sonucunda bir
yandan aşırı su verilerek toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi ve tuzlanma veya çoraklaşma
gibi çevresel sorunlara neden olmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği tehlikeye sokmasını
engelleyerek doğru sulama yöntemlerinin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve çiftçinin ürün
yetiştirme süreçlerinde bilinçlendirilerek üretimde kalite ve standartlara en üst düzeyde uyum
sağlamasıdır.

Özgür Doruk DEMİRALP

Danışman
Sezer ÇETİNTAŞ