Kod Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması

Kod Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması

KOD Ödülleri Nedir?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital içeriklere dair; bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, Türkiye Bilişim Vakfı tarafından tarafından gerçekleştirilen bir yarışmadır. Bilişim teknolojilerinin öğrencilerin öğrenme çıktılarına katkısını desteklemek; bunun için genelde nitelikli dijital içerik ve programları, özelde oyun temelli içerik ve programları destekleyecek programlar geliştirmek ve sürdürmek en temel amacımız olacaktır.
Yarışmaya katılım bireysel ya da kurumsal olarak yapılabilecektir.

Başvuru Alanları

Katılımcılar aşağıda sıralanan iki farklı şekilde yarışmaya katılım sağlayabileceklerdir. Bir katılımcı birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.

Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Fikirleri (Süreç)
Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Uygulamaları (Ürün)
Özgün Uygulamalar
Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Uygulama Uyarlamaları (Uyarlanmış Ürün)

Başvuru Tema ve Kapsamı

Katılımcıların dijital içerik projeleri aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.

Fen Bilimleri* ve/veya Matematik konularının öğrenilmesine katkı sağlaması,
İlkokul, ortaokul ve/veya lise düzeylerinde MEB Programları dahilinde konuların öğrenilmesine yönelik olması.
*Fen Bilimleri, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde Fen ve Teknoloji, lise düzeyinde Fizik, Kimya ve Biyoloji’yi ifade eder.

TBV tarafından düzenlenmekte olup ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenlerin katılabileceği ödüllü bir yarışmadır.

BAŞVURU
Başvuru süreci 6 Haziran 2017 tarihinden 30 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecektir.

ÖN ELEME
Başvurular arasından seçilecek 20 proje Demoday’e katılmaya hak kazanacaktır.

DEMODAY
Aralık 2017’de, seçilen 20 proje basın ve jürinin de katılacağı bir etkinlikle kullanıcı karşısına çıkacaktır.

DİJİTAL EĞİTİM OYUNU
Dünya, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının bir gereği olarak her alanda bir dijitalleşme içerisinde. Eğitim de bu alanların başında geliyor. Dijital eğitim oyunları ile eğitimi daha ulaşılabilir kılmak, özellikle Matematik ve Fen Bilimleri alanında öğretim sürecini oyunlaştırarak bu alanlarda süregelen zorluk algısını yıkmak artık mümkün. KOD Ödülleri 2017, bu alanda yapılan çalışmaları ödüllenerek hem eğitim sistemine katkıda bulunmak hem de kişi ve kurumları bu alanda çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

DİJİTAL EĞİTİM OYUNU FİKRİ
Dijital eğitim alanında Matematik ve/veya Fen Bilimleri için katma değer yaratacak bir fikirlerle de KOD Ödülleri 2017 Yarışması’na katılmak mümkün. Teknik ve içerik olarak uygulanabilir fikriniz, bütün detaylarını anlatacağınız bir doküman ile başvurmanız durumunda, Fikir Ödülleri kategorisi altında değerlendirilecektir.

kododulleri.com