KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2012

ARIŞMANIN AMACI
Geleceğin iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ürünlerinin tanıtılması,
KOÇTAŞ ürünleri ile yaratıcı mimari çözümlerin geliştirilmesi.

YARIŞMANIN KONUSU
Öğrencilerin uygun göreceği ölçekteki konutların ihtiyaçlarına cevap verecek, farklı kültür ve
yaşam biçimlerinin gerektirdiği düzenlemeleri içeren “Amerikan (Açık) Mutfak” mekanının
yarışmanın amaçları ile bağlarının kurularak ve Koçtaş’ta pazarlanan ürünler kullanılarak
tasarlanmasıdır. Yarışmacılardan konut içinde, yaşama mekanı ile bütünleşik bir mutfak
tasarımı beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
“İç Mimarlık ve Mimarlık Lisans Öğrencileri” ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye
Cumhuriyetindeki İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören lisans
öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır.
Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu
tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa
ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar ancak 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
Yarışmaya sunulan çalışmaların mağaza içi uygulama ve yayınlama hakları
KOÇTAŞ’a aittir.
Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
3 Ekim 2012 Yarışmanın İlanı
31 Ekim 2012 Soru Sorma için Son Tarih Saat 17.00
2 Kasım 2012 Yanıtların İlanı
5 Aralık 2012 Proje Teslimi Saat 17.00
11 Aralık 2012 Jüri Değerlendirmesi
17 Aralık 2012 Sonuçların İlanı
17-21 Aralık 2012 Sergi
Kolokyum tarihi daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ
Yarışma şartnamesi 3 Ekim 2012 tarihinden itibaren
adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya
katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.
Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını koctasyarisma@gmail.com e-mail adresine
15 Ekim 2012 saat 17.00’ye kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 19 Ekim 2012
tarihinde adresinde yayınlanacaktır.
Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.
Tüm projeler sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı
yapılacaktır.
1. Ödülü kazanan proje önerisi koşulların uygun olması halinde KOÇTAŞ tarafından
uygulanarak sergilenecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KOÇTAŞ

YARIŞMA JÜRİSİ
Asli Jüri Üyeleri:
Saadet Aytis (Y. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Hakan Ertek (Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Zafer Ertürk (Prof. Dr., Kültür Üniversitesi)
Erol Evgin (Y. Mimar)
İnci Deniz Ilgın (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Tayfun Kutlu (Mimar, KOÇTAŞ)
Hasan İener (Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
Yedek Jüri Üyesi:
Nilüfer Sağlar Onay (Y. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)

Raportörler:
Banu Garip (Dr. Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
A. Hilal Uğurlu (Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
Sibel Y. Özgan (Y. İç Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)

ÖDÜLLER
1. Ödül 5000 TL
2. Ödül 2500 TL
3. Ödül 1500 TL
5 Adet Mansiyon 1000’er TL
3 Adet Teşvik Ödülü 500’er TL
*Tüm katılımlar Aras Kargo tarafından bedelsiz gönderilebilecektir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
Yarışma şartnamesi web sitesinden
temin edilebilir.
Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürün bilgilerine www.koctas.com.tr web sitesinden
ve Koçtaş mağazalarından ulaşılabilir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu)
Kararları yeterince anlatan ölçekte plan, kesit, görünüşler
3 boyutlu anlatımlar
Farklı ölçeklerde detay anlatımları
Koçtaş ürün listesi (kullanılan Koçtaş ürünlerinin katalog işareti ve isimleri)
İfade tekniği serbesttir.

PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
İç mekan tasarımı özgünlüğü,
Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,
Katalog verilerine uyma,
Uygulanabilirlik.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ VE YERİ
Proje teslim tarihi 5 Aralık 2012 Pazartesi günüdür. Projeler bu tarihte saat 17.00’ye kadar
elden ya da kargoya teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda ilan edilen
tarih ve saatten önce kargoya teslim edilip makbuzunda ve proje ambalajı üzerinde teslim
saatinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması
durumunda gereken adres aşağıdadır:

KOÇTAŞ Merkez Genel Müdürlük
Pazarlama Departmanı
Taşdelen Mevkii, İile Otobanı 11.km
Alemdar Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok
34788 Çekmeköy/İSTANBUL
Telefon : +90(216) 430 03 00

Elden teslim edilen projeler 5 Aralık 2012 saat 17.00’den sonra; kargo ile gelen projeler ise
en geç 7 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 17.00’den sonra ulaştığı takdirde
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen,
kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar. 4

PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ
Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her pafta, kağıt ve
zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
Teslim edilen pafta, kağıt, zarf ve ambalajların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini
belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan
elenecektir.
Projeler A1 boyutunda dikine kullanılan en fazla 3 pafta halinde fotoblok panolar
üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir.
Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde
paftalar üzerinde yer alacaktır.

Cd-Rom:

Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) iki kopya Cd-Rom olarak da teslim edilecektir.
CD’lerin üzerinde rumuz yazılması zorunludur.

Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve
üzerinde el yazısı olmamak koşulu ile yazılmış “KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN
TASARIMI ÖĞRENCİ YARIİMASI 2012 KİMLİK ZARFI” başlığı yazılı A4 formatında kapalı
bir zarf içine takımda yer alan her öğrencinin,
Ad,Soyad
Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci
belgesi)
Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini
belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma
tutanağına geçirilir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst
köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır. Ambalaj üzerinde rumuz ile birlikte el
yazısı olmamak koşulu ile yazılmış “KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI
ÖĞRENCİ YARIġMASI 2012” başlığı yer alacaktır. Cd’ler de bu ambalajın içerisinde yer
alacak ve üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.

Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

Katılımcılara Başarılar Dileriz…