KOÇTAŞ İÇ MEKAN TASARIM YARIŞMASI

Koçtaş İç Mekan  Tasarım Yarışması Şartnamesi
YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’nin  ev  geliştirme  merkezi  KOÇTAŞ,  geleceğin  mimar  ve  iç  mimarlarına  destek  oluyor.  Genç tasarımcılar KOÇTAŞ’ın binlerce ürün çeşidiyle özgürce diledikleri mekanı tasarlıyor. Böylece birçok öğrenci
KOÇTAŞ’ın da katkısıyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarma şansını yakalıyor.
YARIŞMANIN KONUSU
Öğrencilerin uygun göreceği yer ve kapsamda yarışmacılar tarafından seçilecek bir evin tüm iç mekanlarının yarışmanın amaçları ile bağlarının kurularak ve KOÇTAŞ’ta pazarlanan ürünler kullanılarak tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma “İç Mimarlık ve Mimarlık Lisans Öğrencileri” ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
• Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmacılar ancak 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
• Yarışmaya sunulan çalışmaların mağaza içi uygulama ve yayınlama hakları KOÇTAŞ’a aittir.
• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
• Yarışma şartnamesi www.koctas.com.tr/yarisma web sitesinden temin edilebilir.
• Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürün bilgilerine  www.koctas.com.tr web sitesinden ve KOÇTAŞ mağazalarından ulaşılabilir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
• Kavramsal anlatımlar (Yazılı-grafik sunumlu)
• Kararları yeterince anlatan ölçekte plan, kesit, görünüşler
•  3 boyutlu anlatımlar
• Farklı ölçeklerde detay anlatımları
• KOÇTAŞ ürün listesi (Kullanılan KOÇTAŞ ürünlerinin isimleri)
•  İfade tekniği serbesttir.
PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
•  İç mekan tasarımı özgünlüğü,
• Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,
• Katalog verilerine uyma,
• Uygulanabilirlik.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KOÇTAŞYARIŞMA JÜRİSİ
Danışman Jüri Üyesi:
Arzu AslanKesimer (KOÇTAŞ Genel Müdür Yardımcısı) 
Asli Jüri Üyeleri:
Cem Altun (Y. Doç. Dr.,İTÜ) 
Ali Çiçek (Y. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)
Erol Evgin (Y. Mimar)
İnci Deniz Ilgın (Prof. Dr., M.Ü.)
Sinan Kafadar (Mimar, Metex Design Group)
Tayfun Kutlu (Mimar, Koçtaş)
Hasan Şener (Prof. Dr., İTÜ)
Yedek Jüri Üyesi:
Bahadır Numan (Dr. Y. Mimar, İTÜ)
Raportör:
Banu Garip (Y. Mimar, İTÜ)

YARIŞMA TAKVİMİ

6 Aralık 2010 Proje Teslimi
10 Aralık 2010 Jüri Değerlendirmesi
14 Aralık 2010 Sonuçların İlanı
14-31 Aralık 2010 Sergi
ÖDÜLLER
1. Ödül 5000 TL
2. Ödül 2500 TL
3. Ödül 1250 TL
5 Adet Mansiyon 750’şer TL
3 Adet Teşvik Ödülü 500’er TL