KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. Yarışmanın Adı: “Kocaeli Üniversitesi’nde Öğrenci Olmak”tır.

2. Yarışmanın Konusu:
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve
Uluslararası İlişkiler Birimi işbirliği ile düzenlenen fotoğraf yarışması nın konusu “Kocaeli
Üniversitesi’nde Öğrenci Olmak”tır. Katılımcı öğrenciler eğitim gördükleri Kocaeli Üniversitesi’nin
tarihine, eğitimine, kültürel ya da sosyal dokusuna, mimarisine, doğasına, vb yönelik,
üniversiteleriyle ilişkili her türlü konuda fotoğraf gönderebilirler. Ayrıca uluslararası öğrenci temalı
fotoğraflara üç eşdeğer özel ödül verilecektir.

3. Yarışmanın Amacı :
Yarışmanın öncelikli amacı Kocaeli Üniversitesi’nde fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrencileri
desteklemek, teşvik etmek ve de ödüllendirmektir. Öğrencilerin, fotoğraf aracılığıyla eğitim
kurumlarını değerlendirmelerini sağlayarak, gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan
farkındalıklarını geliştirmektir. Duygu ve düşüncelerini fotoğraflarla ifade edebilmelerine ve
paylaşabilmelerine olanak tanımaktır. Fotoğraf sanatının üniversite öğrencileri arasında
yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hızlı bir büyüme ve gelişim gösteren Kocaeli Üniversitesi’ni
öğrencilerinin gözünden tanımak ve tanıtmaktır.

4. Katılım Koşulları:
4.1. Fotoğraf Yarışmasına, Yürütme Kurul Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile
birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Kocaeli Üniversitesi’nde kayıtlı olan (önlisans,
lisans, yüksek lisans veya doktora) tüm öğrenciler katılabilirler.
4.2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3. Yarışma tek kategorili olup katılımcı Renkli veya Siyah-Beyaz en fazla 4 (dört) sayısal (digital)
eserle yarışmaya katılabilir.
4.4. Yarışmaya gönderilen eserlere fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda seçici kurul’un kanaati esastır.
4.5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine
davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması
katılım açısından engel değildir.
4.6. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.7. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları istenildiğinde TFSF ve Kocaeli Üniversitesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır
olmalıdır.
4.8. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
4.9. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
4.10.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kocaeli Üniversitesi, seçici kurul kararları, TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.

5. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
5.1. Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
5.2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
5.3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
5.4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
5.5. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, uzun kenar en az 1920 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf
dosyası 2 Mb’tan küçük, 4 Mb’tan büyük olmamalıdır. Yarışma neticesinde ödül ve sergileme
alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları yüksek
çözünürlüklü halleriyle birlikte düzenleyici kurum tarafından istenecektir.
5.6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme. işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
5.8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
5.9. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital)
> D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonar fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının K o c a e l i ’ n d e çektiği “Kıyıda
Sınav Hazırlığı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_kiyida_sinav-hazirligi”
olabilir.
5.10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
5.11.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kocaeli Üniversitesi
sorumlu olmayacaktır.

6. Telif (Kullanım) Hakları:
6.1. Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde
tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde
tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kocaeli
Üniversitesi’ne ait olacaktır.
Kocaeli Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya
dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal
içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile
kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi
kullanılamamaktadır).
6.2. Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1 Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül
tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için
verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam
altında olursa olsun Kocaeli Üniversitesi ve TFSF’den herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder.
6.2.2 Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.2.3 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (Raw, jpeg) yüksek çözünürlüklü
olarak Eser Sahipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi’ne teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf
konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
6.3 Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org
sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2016’da bu
yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

7. Diğer Hususlar:
7.1. Yarışma TFSF tarafından 2016-044 numara ile onaylanmıştır.
7.2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
7.3. Katılım bilgileri ve şartnameye, http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php ile www.tfsf.org.tr v e
http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de
http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.
7.4. Yarışmada ödül alan fotoğraflar http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php ile www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org dreslerinde yayınlanacaktır.
7.5. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kocaeli Üniversitesi tarafından sergilenecek ve bu
eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
7.6. Kocaeli Üniversitesi eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen
söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Düzenleyici Kurum” kararı
geçerlidir.
7.7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile
Düzenleyici Kurum ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
7.8. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

8. Ödüller:
Birincilik ödülü 3.000.- TL
İkincilik ödülü 2.000.- TL
Üçüncülük ödülü 1.000.- TL
Uluslararası İlişkiler Birimi Özel Ödülü (3 adet) 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 60 adet) —

9. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Kocaeli Üniversitesi yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde
belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Kocaeli Üniversitesi tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli,
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

10. Seçici Kurul (soyada göre alfabetik sırayla):
Fatih AKBULUT KOÜ Genel Sekreteri
Ali Fuat ALTIN KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanı
M.Çağatay GÖKTAN KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölüm Başkanı
Kerim KARAGÖZ KOÜ İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
İsmail KESKİN KOÜ İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim
Üyesi
Yunus Emre ŞENTÜRK KOÜ Fotoğraf Kulübü Başkanı
Doğan YÜKSEL Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü
Seçici kurul, en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENEL

11. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 07 Mart 2016
Son Katılım Tarihi : 15 Mayıs 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 23 Mayıs 2016
Sonuç Bildirimi : 28 Mayıs 2016
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir.

12. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla
birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

13. Yarışma Yürütme Kurulu (soyada göre alfabetik sırayla):
Akın DEVECİ KOU İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
M. Çağatay GÖKTAN KOU Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölüm Başkanı
Sema GÖKTAŞ KOU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Hayriye ÖZPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Doğan YÜKSEL Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü

14. Yarışma Sekreterliği:
İsim : Filiz ATASEVER
Telefon : 0 262 303 12 41
E-posta : filiz.atasever@kocaeli.edu.tr
Adres : Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yarışma; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-044 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here