Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Çevre Ödülü’ne başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

  • Sanayi tesislerinin faal olması,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda yürürlükte bulunan mevzuata göre hareket edildiğine ilişkin lisans, ruhsat, izin vb. belgelere sahip olması,
  • İşletmenin son üç yıl içerisinde bu organizasyonda Büyük Ölçekli İşletme ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödülü’nü kazanmamış olması, şartı aranır.

Dolayısıyla Çevre Ödülünü alan katılımcı, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için başvuruda bulunamaz. Ancak Sektör veya Jüri Ödülü alan katılımcılar sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilir. Ayrıca;  aynı unvana sahip dahi olsa farklı lokasyonlardaki tesislerin ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekir.

Ödüle başvuruda bulunanların aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapması beklenir.

  • Tesiste üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri veya elde edilen ürün çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlamalıdır.
  • Üretim teknolojisi benzer teknolojilere kıyasla “Temiz Teknoloji” olmalı ve çevre dostu ürün ve/veya teknolojiye geçilmiş olmalıdır.
  • Üretim sonucu oluşan atıklar en az düzeyde olmalı, atık oluşumu halinde geri kazanım yöntemleri uygulanarak tekrar üretime geri dönüşümü sağlanmalı, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için yürürlükteki mevzuata uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı temin edilmiş olmalıdır.
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe kendi işletmelerine tatbik etmelidir.
  • Doğal kaynak tasarrufu konusunda özellikle enerji verimliliği, atıksu geri kazanımı ve atık oluşumunun azaltılması konusunda başarılı çalışmalar yapmak ve etkin kaynak kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi işletmelerine tatbik etmeli ve kaynak yönetimi konusunda personelini bilgilendirmelidir.
  • Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmelidir.

“Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” için başvuru en geç 05 Nisan 2019 tarihine kadar Kocaeli Sanayi Odası’na yapılabilecektir.