Kocaeli Matematik Dehalarını Arıyor

 

• İZMİT BİLİM VE SANAT MERKEZİ

• KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

“KOCAELİ MATEMATİK DEHALARINI ARIYOR”

KOCAELİ MATEMATİK YARIŞMASI

• Materyal Tasarım
• Matematik Öykü

 

KATEGORİLER:

1. Materyal Tasarım

 1.    Matematik Öykü

 

 1. “Materyal Tasarım” Kategorisi:

Yarışmanın Amacı:

 1. Öğrencilerin matematik konularını somutlaştırarak kavramasını kolaylaştırmak, konuların pekiştirilmesini sağlamak ve yaratıcılıklarını kullanarak öğretim materyali geliştirmelerini ve bu şekilde öğrenme-öğretme sürecinde aktif olarak rol almaları,
 2. Matematiğin bilimsel ve soyut yönüne “öykü” anlatımıyla edebi bir açılım sağlayarak, yaratıcı düşüncelerin matematiksel bir öyküde buluşmasını sağlayabilme ve matematiğin somutlaştırılmasıyla, Kocaeli ili ortaokul öğrencilerinde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesini amaçlanmıştır.

Hedefleri:

 • Öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi.
 • Öğrencilerin matematik kavramları hakkında yorum yapabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin eğitim öğretimde aktif rol almaları.
 • Öğrencilerin öz değerlendirme yaparak zorlandıkları konuları belirleyip bu konuların görselleştirilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin özgün somut materyaller geliştirilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin matematik kavramlarını Türkçenin anlam imkânlarıyla öyküleştirebilmesi ve matematik derslerine olan ilginin ve bu alandaki başarının artırılabilmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılım Şartları:

 • Yarışmaya 5. 6. 7.ve 8. sınıf öğrencileri, danışman öğretmenleri rehberliğinde başvuru yapabileceklerdir.
 • Katılacak eserler özgün olmalıdır.
 • Her materyal için 1 Danışman öğretmen ve bir öğrenci olacaktır.
 • Materyaller; daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • Başvuruda materyalin yapım aşamalarını ve son halini gösteren 3 adet fotoğraf yer almalıdır.
 • Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler www.izmitbilsem.meb.k12.tr internet sitesinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup sitede yazılı olan [email protected] e-posta adresine göndererek başvuru yapacaklardır.

Yarışmada sergilenen materyaller İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır.

 Yarışmada sergilenen materyaller geri gönderilmeyecektir. İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır. Derece almayan eserler talep edildiği takdirde eser sahibine iade edilebilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

Değerlendirme Kriterleri:

 

 

Puan

Materyal uygulamasının öğrenci merkezli olması. 10
Materyalin özgün olması. 10
Genellenebilir ve birçok örnekte kullanılabilir olması. 10
Matematik öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk 10
Materyalin dayanıklı olması. 10
Öğrenci seviyesine uygun olması. 10
Materyalin ergonomik (kullanışlı) olması. 10
Dikkat çekicilik. 10
Materyal üzerinden konu işlenebilmesi. 10
Rapor anlaşılır bir dille yazılması. 10

 

 

Yarışmada sergilenen materyaller, Kocaeli Bilim Merkezi ile İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır.

Bu şartlar uymayan ve kopya eserlere verilen ödüller geri iade alınacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar

 

 

 

 1. “Matematik Öykü” Katagorisi:

Amaç: Matematiğin bilimsel ve soyut yönüne “öykü” anlatımıyla edebi bir açılım sağlayarak, yaratıcı düşüncelerin matematiksel bir öyküde buluşmasını sağlayarak matematiğin somutlaştırılması ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yarışmaya Katılım Şartları:

 

1) Yarışmaya Kocaeli 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

2) Yarışmaya gönderilen öyküler, müfredat konularından birini özetler veya açıklar nitelikte (Matematiksel bir konunun kuralını özelliğini vb.) olmalıdır.( Örneğin Denklem çözümü, asal sayılar vb..) Ve daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3) Bir yarışmacı yarışmaya birden çok öyküyle katılabilir.

4)   Katılacak eserlerin dili, Türkçedir.

5)  Katılacak eserler; daha önce basılmamış, yayınlanmamış ve özgün olmalıdır.
6)   Katılacak eserler özgün olmalıdır.

7) Öğrenciler eserlerini; sayfa boyutu A4, yazı biçimi “Times Romen”, harf boyutu 12 olarak düzenleyeceklerdir.

8) Başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
9) Yarışmaya katılan eserler İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır.

10) Yarışmaya katılan yazarlar eserleri için telif hakkı talep edemezler. Her eser İzmit BİLSEM tarafından yayınlanabileceğinden, içerik açısından “yayınlanabilir” özellikleri taşıması gereği göz ardı edilmemelidir.

11) Yarışmaya katılacak öğrenciler www.izmitbilsem.meb.k12.tr internet sitesinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup sitede yazılı olan [email protected]          e-posta adresine göndererek başvuru yapacaklardır.

 Eserler ve başvuru formları yarışma E-Posta adresine gönderilecektir.

ÖDÜLLER:

 1. Olan Öğrenciye: Nxt Lego Robot Seti +Başarı Belgesi
 2. Olan Öğrenciye: Tablet +Başarı Belgesi
 3. Olan Öğrenciye: Teleskop +Başarı Belgesi
 4. Mansiyon: (3 adet) 32GB Flash Bellek +Başarı Belgesi

Jüri özel Ödülü: 32GB Flash Bellek +Başarı Belgesi

BİLSEM Özel Ödülü: 32GB Flash Bellek +Başarı Belgesi

Bilim Merkezi Özel Ödülü: 32GB Flash Bellek +Başarı Belgesi

Ödül Alan Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine: TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergi Seti

Yarışma Yürütme Kurulu: Mustafa ÖZGÜL(İzmit BİLSEM Müdürü), Fatma Nur HÜKÜM (Kocaeli Bilim Merkezi Koordinatörü), Özcan SARICA (Kocaeli Bilim Merkezi)

YARIŞMA JÜRİSİ:

Yrd. Doç. Dr. Arzu ARI (Kocaeli Üni.)

Yrd. Doç. Dr. Zeynel KAPLAN (Kocaeli Üni.)

Yrd. Doç. Dr. Hakan TURAN (Kocaeli Üni.)

Duygu ALYEŞİL KABAKÇI (İzmit BİLSEM)

Gökhan GÜLER ( MEB, Öğretmen)

Abdulkadir AVCI (MEB, Öğretmen)

 

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme Kriterleri Puan
Öykünün öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk ·
 Süreklilik
Anlaşılabilirlik
Dikkat çekicilik
Öykünün ez az bir matematik konusu kazanımını anlatır nitelikte olması..
 Kurgu bütünlüğü
Matematiksel konunun veya kavramın öykü içerisinde tasviri
Öykülerin konu konseptine uygunluğu
Dil ve anlatımın akıcılığı ile kurgu başarısı
Öykünün kurgusundaki yaratıcılık yeteneği

 

İletişim (Koordinatör):

Duygu ALYEŞİL KABAKÇI (0505 629 51 09), İzmit BİLSEM

Adres: İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, Serdar Mah. Cem Aydın İlkin Sok. No:1/2

İzmit – KOCAELİ

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Başvuruların yapılması 2 Mayıs 2016, Pazartesi
Değerlendirmenin Yapılması 9- 12 Mayıs 2016
Finalistlerin Web Sitesinde Duyurulması 13 Mayıs 2016, Cuma
Final ve Ödül Töreni 28 Mayıs 2016, Cumartesi

(NOT:ÖYKÜ VE  MATERYALLERİN HER BİRİ AYRI AYRI MAİL OLARAK GÖNDERİLMELİDİR.)

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışmayla ilgili materyal ve öykü örneklerine erişmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Öykü örnekleri linki

Materyal tasarım örneği

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.