Kocaeli 2015 Karikatür Yarışması

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015 Karikatür Yarışması Şartnamesi

Konu Deprem ve Etkileri

Düzenleyen Kurum Kocaeli Üniversitesi

Amaç Farkındalık Yaratmak

Yarışma Kategorisi Renkli Sayısal
Kağıt Johnson, Scholler vb. 200 gr.
Ebat A3 (297-420 mm)
Teknik Serbest

Son Katılım Tarihi 15 Nisan 2015
Sonuç Bildirimi 30 Nisan 2015 tarihinde http://www.kocaeli2015.org/ adresinde duyurulacaktır.
Ödül Töreni ve Sergi 10-12 Haziran 2015

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları hariç, 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
4. Çalışmalar, paspartusuz ve kenar boşluksuz, kısa kenarları 297mm den küçük, uzun kenarları 420mm’den büyük olmamak koşulu orijinal halleri ve çözünürlükleri 300dpi ve JPEG formatında en yüksek sıkıştırma kalitesinde CD’ye kayıt edilmiş sayısal halleri ile gönderilmelidir.
5. Çalışmaların, CD içerisinde adlandırıldığı rumuz, sıra numarası ile katılım formunda bulunan rumuz, sıra numarası aynı olmalıdır.
6. CD’ye kayıt edilen her çalışma dosyasının adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakam ve harften oluşan rumuz, sıra numarası, eser adı mutlaka yazılmalıdır. Örnek: 12345-1
7. Katılım formunun konulduğu zarf ve CD’nin üzerlerine sadece rumuz yazılmalı. (Örnek: 12345) CD zarfı ve katılım formunu içeren mektup zarfı, (yarışma sekretaryasına iletilmek üzere, postada hasar görmeyecek şekilde) birlikte postaya verilmelidir (E-mail yolu ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir).
8. Çalışmalar, yarışma sekretaryasına (belirlenen süre içerisinde) elden de teslim edilebilir. Elden teslim edilen çalışmalar imza karşılığında teslim alınır.
9. Postada hasar gören veya CD’den kaynaklanan (okunamayan, açılamayan CD vb.) herhangi bir problemlerden dolayı, düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.
10. Yarışmaya eser gönderenler, çekmiş olduklarını, eserlerin kendilerine ait olduğunu, çalışma ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
11. Katılım koşullarına uymayan çalışmaların ödül alsa dahi, ödülleri iptal edilir. İptal edilen çalışmanın yerine başka bir çalışma konulmaz.
12. Gönderilen CD’ler iade edilmez.
13. Ekteki Form doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
14. Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015 Karikatür Yarışması
KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, ödül ve mansiyon alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan eserlerin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve eser sahibine ait olacaktır.

SEÇİCİ KURUL
1. Cihan DEMİRCİ
2. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU
3. Muhammet ŞENGÖZ
4. Murat ALPAY
5. Zafer AKNAR

ÖDÜLLER
1.lik ödülü +plaket 2.500._TL
2.lik ödülü +plaket 1.500._TL
3.lük ödülü+plaket 1.000._TL
Mansiyon +plaket 500._TL
Sergileme (36 Adet)

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ
1. Ali Fuat ALTIN
2. Erhan MUTLUGÜN
3. Işıl ALTUN
4. Mehmet Ali ESİRGENÇ
5. Mehmet KAVUKÇU
6. Murat ALPAY

GÖNDERİM ADRESİ
Begüm AYDIN veya Çağla ABANOZ
0530 175 6546
The NESS HOTEL Kocaeli
Yeniköy Merkez Mah. Mine Çiçeği Sk. No:1
Başiskele – KOCAELİ
Sorular ve Sorunlar İçin İletişim Adresi: karikatur@kocaeli2015.org

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  1. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2015

KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM FORMU

KATILIMCININ

Adı Soyadı  
Rumuzu  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Telefon  
Mesleği  
E-Posta  
Adres  

 

 

 

 

 

 

Rumuzu

ESERİN
Sıra No: Adı Tarih
1

 

Yarışma şartnamesini okudum. Koşulları kabul ediyorum.        Tarih:                              İmza:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.