KOCAELİ 2015 FOTOĞRAF YARIŞMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  1. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2015

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: DEPREM VE ETKİLERİ

AMAÇ: DEPREM VE DOĞURACAĞI SONUÇLARA DİKKAT ÇEKMEK

DÜZENLEYEN KURUM: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

YARIŞMA KATEGORİSİ: SİYAH BEYAZ – RENKLİ SAYISAL

KATILIM KOŞULLARI

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları hariç, 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet eserle yarışmaya katılabilir.

4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz, kısa kenarları 18cm den küçük, uzun kenarları 45cm’den büyük olmamak koşulu ile orijinal baskı ve çözünürlükleri 300dpi ve JPEG formatında en yüksek sıkıştırma kalitesinde CD’ye kayıt edilmiş olmalıdır.

5- Fotoğrafların, CD içerisinde adlandırıldığı rumuz, sıra numarası ile katılım formunda bulunan rumuz, sıra numarası aynı olmalıdır.

6- CD’ye kayıt edilen her fotoğraf dosyasının adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz, sıra numarası, eser adı mutlaka yazılmalıdır.

Örnek: 12345-1

7- Katılım formunun konulduğu zarf ve CD’nin üzerlerine sadece rumuz yazılmalı. (Örnek: 12345 ) CD zarfı ve katılım formunu içeren mektup zarfı, (yarışma sekretaryasına iletilmek üzere, postada hasar görmeyecek şekilde) birlikte postaya verilmelidir (E-mail yolu ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir).

8- Fotoğraflar yarışma sekretaryasına sadece posta yolu ile iletilmelidir.

9- Postada hasar gören veya CD’den kaynaklanan (okunamayan, açılamayan CD vb.) herhangi bir

problemden dolayı, düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.

10- Yarışmaya eser gönderenler, çekmiş olduklarını, eserlerin kendilerine ait olduğunu, fotoğrafla ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

11- Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım koşullarına uymayan fotoğrafların ödül alsa dahi, ödülleri iptal edilir. İptal edilen fotoğrafın yerine başka bir fotoğraf konulmaz.

12- Gönderilen CD’ler iade edilmez.

13- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, ödül ve mansiyon alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının düzenleyen kurumun yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin / muvafakat name verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları düzenleyici kuruma ve eser sahibine ait olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi: 15 Nisan 2015 – Çarşamba günü saat: 17:00’dir.

Sonuç Bildirimi: 30 Nisan 2015 tarihinde http://www.kocaeli2015.org/ adresinde duyurulacaktır.

Ödül Töreni ve Sergi: 10-12Haziran 2015

SEÇİCİ KURUL

  • Aclan URAZ
  • Ali BAYRAKTAROĞLU
  • Ali Fuat ALTIN
  • Coşkun ARAL
  • Çağatay GÖKTAN
  • Erhan MUTLUGÜN
  • Mehmet Ali ESİRGENÇ

ÖDÜLLER

1.lik ödülü +plaket 2.500._TL
2.lik ödülü +plaket 1.500._TL
3.lük ödülü+plaket 1.000._TL
Mansiyon +plaket 500._TL
Sergileme (36 Adet)  

GÖNDERİM ADRESİ

Begüm AYDIN veya Çağla ABANOZ

0530 175 6546

The NESS HOTEL Kocaeli

Yeniköy Merkez Mah. Mine Çiçeği Sk. No:1

Başiskele – KOCAELİ

Sorular ve Sorunlar İçin İletişim Adresi: foto@kocaeli2015.org

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  1. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2015

FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM FORMU

 

KATILIMCININ

Adı Soyadı  
Rumuzu  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Telefon  
Mesleği  
E-Posta  
Adres  

 

 

 

 

 

 

 

Rumuzu

Fotoğrafın
Sıra No: Adı Çekildiği Yer ve Tarih
1
2
3
4

 

Yarışma şartnamesini okudum. Koşulları kabul ediyorum.        Tarih:                              İmza: