KOBİLER İÇİN TASARIM

 

Kobiler için Tasarım, tasarım ihtiyacı olup tasarım deneyimi olmayan KOBİ’ler ve iş yaşamının başlangıcında olan endüstriyel tasarımcıları bir araya getiren web bazlı bir eşleştirme sitesidir. “www.kobilericintasarim.com” sitesi 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı tarafından desteklenen KOBİ’ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi (İSTKA/2010/KYE/9) projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje, genel anlamda İstanbul’daki yaratıcı endüstrilerin önemli bir parçası olan endüstriyel tasarım sektörü ile Türk ekonomisinde istihdam açısından önemli bir yer işgal eden imalat sektörlerindeki KOBİ’ler arasında ilk ilişkilerin kurulmasını ve iki tarafın da faydasını gözetecek şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Böylece aynı anda hem KOBİ’lerin rekabet gücünün hem de tasarımcıların istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.

Bu proje, yenilik yapma ihtiyacında olup endüstriyel tasarımcılara nasıl ulaşacağını ve bir tasarım projesini nasıl yöneteceğini bilmeyen KOBİ’ler ile endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden mezun olmuş ve iş hayatına yeni başlamış tasarımcıların bir araya getirilmesine, böylece Türkiye’de KOBİ’lerin yakın olmadıkları bir rekabet unsuru olan endüstriyel tasarım ile tanışmalarını ve tasarımcılar ile çalışmayı deneyimlemelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projenin önerisi tasarımcı ihtiyacı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile iş arayan tasarımcıları buluşturmak, daha da önemlisi nitelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eşleştirmektir.

Proje KOBİ-tasarımcı eşleştirmesine yönelik bir web sitesinin kurulumu paralelinde yürütülecek bir de pilot uygulama içermektedir:

 

Pilot Uygulama
Projenin pilot uygulaması, tasarım tecrübesi olmayan KOBİ’lerin tasarımcılarla çalışma deneyimi elde etmeleri için hazırlanan web sitesine kayıt olmalarına, kayıtlı KOBİ’ler ve tasarımcılar arasında proje yürütücüleri tarafından bir eşleşme yapılmasına ve KOBİ’ye atanan tasarımcının gerçekleştireceği endüstriyel tasarım çalışmasının araştırma kapsamında yalnızca bir defalığına proje bütçesinden fonlanmasına dayanmaktadır.

Pilot proje 4 ay sürecek ve KOBİ’lerle eşleştirilen endüstriyel tasarımcıların çalışmaları belirlenen 5 danışmanın rehberliğinde yürütülecektir.