“Know Your Impact” Boot Camp

Seni Genç Sosyal Girişimciler için “Know Your Impact” Boot Camp’ın amacı genç sosyal girişimcilere “Etki Odaklı Düşünme”yi tanıtmak ve sosyal etki yönetimi için temel beceriler kazandırmaktır. 6 günlük eğitim sırasında sosyal etki ölçümlemesi teorik ve uygulamalı olarak çalışılacaktır. Bu eğitim genç sosyal girişimcilerin daha sonrasında kendi organizasyonlarında/girişimlerinde yönetim şekillerine “Etki Odaklı Düşünme”yi nasıl yerleştireceklerine dair alacakları 7 aylık birebir mentor desteği sürecine bir giriştir.

Eğitim Estonya ve Türkiye’den 30 genç sosyal girişimciyi bir araya getirecektir.

Eğitimin dili İngilizce’dir.

Tarih: 19 – 24 Ağustos 2016
Yer: Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Kampüs, Sarıyer/İstanbul
Başvurular için son tarih: 30 Nisan 2016