KKTC ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONFERANSI

10-13 MAYIS 2012 “ÖZEL EĞİTİMDE TANILAMA VE DEĞERLENDİRME”
   
  • 10 Mayıs 2012 – Açılış Konuşması-Kokteyl
    Kıbrıs Gezisi
  • 11 Mayıs 2012 – Sunuların başlangıcı
  • 13 Mayıs 2012 – Sunuların bitişi
   
Onursal Başkan: Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen (UKÜ Rektörü)
  Ersin GÖRSAY (KKTC Özel Eğitim Vakfı Başkanı)
   
Kongre Başkanı: Yr. Doç.Dr.Atilla TAZEBAY
  Yr. Doç. Dr.Hasan AVCIOĞLU
   
Organizasyon Komitesi: Dr.Hakan SARI (Başkan)
  Uzm. Pdr. Ayşe BENGİSOY (Bşk. Yrd.)
  Uzm. Pdr. Ayla ÖZEKMEKÇİ
  Zhn. Eng. Öğrt. Gökhan GÜVEN
  Psk. Tuğçe AKINSEL
  Okul Öncesi Öğrt.Hidayet KASAP
  Pdr. Reh. Öğrt. Senar GÖKÇE
  Türkçe Öğrt. Hüseyin KOCABAŞOĞLU
  Beden Eğt. Öğrt. Evren KARADEMİR
  Snf. Öğrt. Mehtap KARADEMİR
  Gen. Md. Yrd. Engin SAVİM
   
Bilim Kurulu:  
Prof.Dr. Erol BELGİN Hacettepe Üniversitesi
Prof Dr. Mervyn HYDE Griffith Üniversitesi (Avusturalya)
Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet ÖZYÜREK Gazi Üniniversitesi
Prof. Dr. Sonia BLANDFORD Canterbury Christ Church Üniversitesi (İngiltere)
Prof.Dr. Nihal Varol ÖZYÜREK Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet KONRAT Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan TEKGÜL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Süleyman ERİPEK Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr. Gönül AKCAMETE Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Işıl BULUT Prof. Başkent Üniversitesi
Prof.Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. Kerem DOKSAT İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU Başkent Üniversitesi
Doç.Dr. Bünyamin BİRKAN Tohum Otizm Vakfı
Doç.Dr. Hakan SARI Selçuk Üniversitesi
Doç.Dr. İbrahim DİKEN Anadolu Üniversitesi
Doç.Dr. Rüya ÖZMEN Gazi Üniversitesi
Doç.Dr.Atilla CAVKAYTAR Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Sema BATU Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Sezgin VURAN Anadolu Üniversitesi
Yar. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yar. Doç. Dr. Ziya TAVİL Gazi Üniversitesi
Yar. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Gazi Üniversitesi
Yar. Doç. Dr.Hasan AVCIOĞLU Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Dr. Erol UÇANER Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Dr. Engin AKIŞ Başkent Üniversitesi
   
Ücret:  
Bildiri Sahibi: 200 Euro (erken kayıt)
  225 Euro (gec kayıt)
  250 Euro (konferans günü kayıt)
   
Dinleyici: 75 Euro (erken kayıt)
  100 Euro (geç kayıt)
   
Workshop: 45 Euro
   
Katılım ile İlgili Önemli Tarihler  
   
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 10 Ocak 2012
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Şubat 2012
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Nisan 2012
Erken Kayıtlar İçin Son Tarih: 15 Nisan 2012
Geç Kayıtlar İçin Son Tarih: 10 Mayıs 2012
   
   
ÇALIŞTAY EĞİTİMİ VE KONULARI  
   
1)OTİZM’DE YENİ YAKLAŞIMLAR VE GELİŞMELER
2)OTİZM’DE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ İLE BAŞ ETME YÖNTEMLER
3)FARKLI GELİŞEN BİREYLERDE CİNSEL EĞİTİM
4)FARKLI GELİŞEN BİREYLERİN EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLU, YAPABİLECEKLERİ
5)BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ