Kızlar STEAM ile Kariyerlerini Planlıyor Projesi

KIZLAR STEAM İLE KARİYERLERİNİ PLANLIYOR

TÜBİTAK 4004 kapsamında hazırladığımız “Kızlar STEAM ile Kariyerlerini Planlıyor” isimli projemizin amacı Ankara’nın Altındağ ilçesinde öncelikle dezavantajlı bölgede eğitim gören lise ve dengi okullara devam eden 11. Sınıf kız çocuklarının bilim-teknoloji-mühendislik-sanat-matematik (STEAM) alanlarında kariyer yapma bilinçlerini güçlendirmek ve kariyer bilincini/farkındalığını oluşturmaktır.
Bu amaç doğrultusunda STEAM alanlarında eğitim veren uzman personel 24-29 Haziran tarihlerinde, Ankara’nın Altındağ bölgesinde eğitim gören; başarılı ancak öncelikle dezavantajlı bölgede bulunan kız öğrencilere bilim-teknoloji-mühendislik-sanat-matematik alanlarında eğitim verecektir.

Eğitimler Ankara Altındağ Şehit Hüseyin Gültekin bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) nde gerçekleştirilecektir. Kurum, Ankara’nın tarihi ve kültürel öneme sahip Hamamönü bölgesinde bulunmaktadır.

Gün içerisinde kodlama, robotik, mühendislik, sanat, bilim uygulamaları gibi atölyelerden ardından, Ankara’da bulunan Teknokent’lere geziler düzenlenecek ve orada çalışan uzman personelden alana özgü bilgi alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2018

Kayıt ve Proje hakkında: https://kizlarsteamde.weebly.com

Proje Yürütücüsü: Dr. İsmail DÖNMEZ