Kızlar İçin STEM Zirvesi

STEM Zirvesi
STEM

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, kız öğrencilerin STEM (Bilim, Teknoloji Mühendislik ve Matematik) alanlarına yönlendirilmelerini sağlamaya yönelik Erasmus+ Gençlik Diyaloğu kapsamında yürüttüğü “Kızlar İçin STEM” projesi için 5-6-7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde Çorum’da zirve etkinliği düzenlenecektir.

Projede, kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması planlanmaktadır. Kadınların, STEM alanlarında iş gücüne katılımı ile kalkınmada önemli bir rol üstlenmelerinin önünün açılmasının hedeflendiği bu zirve kapsamında, “STEM’e dair Herşey” kariyer paneli, “Teknoloji ve Bilim Tutkusu Engel Tanımaz!” paneli, “Yerinde Gör” fabrika gezileri,“Güçlü Kadınlar ve Geleceğin Ana Aktörleri” paneli, “Sen de yapabilirsin!” çalıştayı, laboratuvar ziyaretleri vb. etkinlikler düzenlenecektir.

Yenilikçiliğin temelini oluşturacağı öngörülen Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitiminin yakın gelecekte ülkelerin farklı alanlarındaki politikalarını etkilemesi beklenilmekte ve özellikle ekonomik açıdan gelişmede kritik bir rol üstleneceği düşünülmektedir (TÜSİAD, 2017). Avrupa ülkelerinde 2025 yılına kadar STEM alanlarından mezun iş gücüne talebin devam edeceği öngörülmektedir (European Parliment, 2015). Ancak, özellikle projenin konusu olan STEM alanlarına olan erkek egemen bakış yaratılış gereği aynı zekâ ve kabiliyete sahip olabilecek kadınları bu alanın dışına itmiştir. Kadınların STEM alanlarına yönelmemesi küresel ölçekte de bir sorundur. Bu alanda farkındalığı arttırmak için her yıl 11 Şubat “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmakta ve Birleşmiş milletler “UN Women” kuruluşu ile bu konulara çözüm aramaktadır. Küresel olarak verilen bu çaba, STEM alanlarına kayıtlı öğrencilerin sayısının artırılması; öğrencilerin bu alanlar kapsamında mesleki tercihlerini gerçekleştirmeleri, ülkelerin gelecekteki istihdamını karşılayacak iş gücünün oluşturulması açısından oldukça önemlidir.

STEM alanında kadınların sayıca az olması bu alanda elde edilebilecek verimliliği ve etkinliği düşürerek iş gücü kaybı oluşturmaktadır. Tüm bu süreçler bir bütün olarak düşünüldüğünde STEM alanında kadınların ön yargılarının, korkularının ve özgüven kayıplarının yüksek sesle dile getirilerek toplumsal bir boyuta taşıması ve projenin hedef kitlesine gerekli desteği verebilmek için “Kızlar için STEM” başlıklı proje tasarlanmıştır.

Bu projenin genel amacı; kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı olan önyargılarının kırılması ve bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri içeren raporu politika yapıcılara sunmaktır.

Projenin özel amaçları ise;

– STEM alanlarında cinsiyet eşitsizliği sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri sunulması,

– Sorunun çözümüne yönelik politika yapıcılarla gençlerin bir araya getirilmesi,

– STEM alanlarında mevcut çalışan kadın mühendislerin sorunlarının toplumun ortak sorunu olarak algılanmasının sağlanması,

– Kadınların STEM alanlarında iş gücüne katılımı ile kalkınmada önemli bir rol üstlenmesinin önünün açılması,

– Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve diğer ilgili taraflarla işbirliği yaparak devlet politikalarına destek sağlanmasıdır.

Bu amaçlarımıza ulaşmak için 50 kişinin katılacağı ‘Kızlar için STEM!’ zirvesi (05-08 Temmuz 2021) ve alanında uzman kişiler ve gençlerin birlikte oluşturacağı ‘STEM alanında cinsiyet eşitsizliği: Problemler ve Çözüm Önerileri’ raporunun hazırlanarak “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” (11 Şubat 2022) bir lansman eşliğinde kanun yapıcılara sunulması planlanmıştır.

Etkinlik Programı
05 Temmuz 2021 Pazartesi
15:30 – 18:00 Şehir Dışı Misafir Otele Giriş ve Yerleşme
18:00 – 19:00 Akşam Yemeği
19:00 – 20:00 Tanışma ve Oryantasyon
20:00 – 20:30 Kahve Arası
20:30 – 21:30 Tanışma ve Oryantasyon

06 Temmuz 2021 Salı
08:30 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 10:15 Erasmus+ ve Youth Pass Tanıtımı
10:15 – 10:45 Kahve Arası
10:45 – 11:00 Açılış Kayıt
11:00 – 12:00 Açılış (Protokol)
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 “STEM’e Dair Herşey” Kariyer Paneli
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:00 “Teknoloji ve Bilim Tutkusu Engel Tanımaz!” Paneli
17:00 – 18:00 Serbest Zaman
18:00 – 19:00 Akşam Yemeği

07 Temmuz 2021 Çarşamba
08:30 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 10:45 “Sen De Yapabilirsin!” Çalıştayı
10:45 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:30 “Sen De Yapabilirsin!” Çalıştayı
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 “Güçlü Kadınlar ve Geleceğin Ana Aktörleri” Söyleşisi
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:00 Çorum Müzesi Gezisi
17:00 – 18:00 Serbest Zaman
18:00 – 19:00 Akşam Yemeği
19:00 – 20:30 Belgesel veya Sinema

08 Temmuz 2021 Perşembe
08:00 – 09:00 Kahvaltı
09:30 – 10:30 “Yerinde Gör” Fabrika Gezisi ALAPALA MAKİNA (1. Grup)
09:30 – 10:30 HÜBTUAM Ziyareti (2. Grup)
11:00 – 12:00 “Yerinde Gör” Fabrika Gezisi ALAPALA MAKİNA (2. Grup)
11:00 – 12:00 HÜBTUAM Ziyareti (1. Grup)
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 “Kızlar İçin STEM!” Değerlendirme ve Kapanış Töreni
15:30 Yola Çıkış

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

http://www.stem4girls.hitit.edu.tr