KIZILDAĞ MİLLİ PARKI DOĞA EĞİTİMİ

Proje Adı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKI DOĞA EĞİTİMİ

Proje Yürütücüsü
YRD.DOÇ.DR.YASİN ÜNAL

Yürütücü Kurum/Kuruluş
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Hedef Kitle
Öğretmenler Kamu Personeli Lisans/Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri

Etkinilk Tarihleri
10-16/09/2012
24-30/09/2012

Etkinlik Yeri
ISPARTA

İLETİŞİM
http://kde.sdu.edu.tr
yasinunal@sdu.edu.tr

 

TÜBİTAK desteği ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yürüttüğü KDE “Kızıldağda Doğa Eğitimi” projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Orman Fakültesi, Gölcük tabiat parkı, Kızıldağ Milli Parkı, Beyşehir Gölü, Dedegöl Dağı, Pınargözü Mağarası, Kubad-ı Abad Sarayı, Eşrefoğlu Camii ve Köşk Kaplıcaları içeren noktalarda 7 gün ve 6 gece sürecek iki eğitim yapılacaktır.

Öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve kamu personeli çalışanlarının katılabileceği eğitimlerimiz ücretsiz olup, katılımcıların eğitim sırasındaki tüm masrafları (konaklama, yemek, eğitim, ulaşım) KDE projesi tarafından karşılanacaktır.

Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

Amacımız
Hedef kitle olarak düşünülen İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerine, Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine ve doğa gönüllüsü Kamu Personeline ülkemiz doğal kaynaklarını, doğal ve kültürel değerleri ve ilişkileri doğal ortamda ve bir arada sunarak doğayı tanıtmak, doğal unsur ve ilişkileri arazi kamp ve gözlemleri ile bizzat içinde bulunarak yaşamalarını sağlamak ve böylece katılımcılarda eğitim sonrası, doğa konusundaki tüm bilgiyi bireysel olarak kazanma yönünde ömür boyu sürecek bir istek, merak ve motivasyon uyandırmaktır. Katılımcıların gönüllü çevre ve doğa korumacılar haline gelmeleri ve kazanacakları deneyim ve vizyonu kendi öğrencileri ve çevrelerine yaymalarını sağlamak ise projenin nihai hedefi ve en önemli yaygın etkisini oluşturmaktadır.

Yöremizdeki ekolojik/biyolojik öneme sahip korunan alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle hedef kitleye Doğa ve doğa eğitimi konusunda bilgi, vizyon ve tecrübe kazandırmaya; hedef kitlenin aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi her yıl görev yaptıkları okul ve öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet edecek bu proje ile toplumda Doğa dili ve felsefesinin ve doğa bilimlerindeki popülaritenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca;

Etkinlik sahalarımızın sahip olduğu habitat zenginliği, flora ve fauna çeşitliliği, jeolojik yapısı ve kültürel değerlerini hedef kitleye aktararak, onların bozulmamış doğal alanlar ve doğa-kültür ilişkisinin en uyumlu örneklerini ihtiva eden bu doğal alanlar vasıtasıyla tabiatı doğal bir dershane gibi algılamalarını sağlamak; Örneğin doğal, jeolojik ve klimatik süreçleri yerinde görmek, göstermek ve özellikle yaban hayvanlarının doğal denge içerisinde konumunu ve önemini yaşama ortamlarında görmek, izlemek ve öğrenme fırsatı vermek,

Yöremizde bulunan doğal alanların tanınması ve bunlarda yaşayan flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, hedef kitlenin bilgi dağarcığına yeni birtakım doğal-ekolojik unsurlar eklerken, bu arada hedef kitle üzerinden doğa bilimleri kapsamına giren her türlü konuda gözlem yapmaya, teorik konular ve pratik uygulamalarla ilgilenmeye istekli ve bu ilgisini çevreye de yaymaya çabalayan potansiyel kitleye ulaşabilmek,

Çoğu gençlerimizin teorikten öteye geçmeyen doğal bilimler hakkındaki bilgilerini uygulamalı ve drama eğitimleri ile zenginleştirilmiş bir tarzda öğrenmelerine fırsat tanıyarak çevre ve doğa bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, böylece ülkemizin sahip olduğu değerleri daha iyi anlayabilmeleri ve anlatabilmelerine ön ayak olmak,

Kamp etkinliklerimiz süresince, dar bir alanda (kamp alanımız) iletişim halinde olan farklı branşlarda görev yapan öğretmen ve öğretmen adaylarını doğa sohbetlerinde bir araya getirerek fikir alışverişlerinde bulunmaları sağlamak,

Toplumun doğayla ilgili katmanlarında doğaya karşı sağlam ve tutarlı bir bakış açısı oluşturmak ve ortak bir doğa kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla farklı yaş ve statüdeki grupları aynı zeminde (doğa eğitimi) buluşturmak,

Hedef kitlemiz ile konusunu uzmanı eğitimcileri doğada buluşturarak, bilgi alışverişinin yaygınlaşmasını sağlamak,

Doğayla ilgili konular çerçevesinde, katılımcılara ekolojik temelli ve bütüncül bir bakış kazandırmak, doğanın dilinin, ekolojik süreçler temelinde öğretilmesi yoluyla doğa bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
Katılımcıların doğada gözlemlediklerini aynı zamanda bilimsel/eğitsel temelli çalışmalara aplike edebilmelerini, böylece doğal bilimlerle ilgili çalışmaların daha geniş kitleler tarafından anlaşılır/düşünülür/anlatılır/uygulanır hale dönüşmesi ile çevre bilincinin de artmasını sağlamak,

Hedef kitlemizin doğaya daha duyarlı, doğayı bir bütün olarak gören, bilinçli bir doğa gönüllüsü olarak yetişmesini sağlamak amaçlarımız içerisinde sayılabilir
Hedef kitlemiz;

İlköğretim ve lise öğretmenleri,

Üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri,

Doğa gönüllüsü kamu personelidir.

 

Hedef kitle seçimlerinde aşağıdaki özelliklere sahip olan katılımcı adayları ise öncelikli hedef kitlemizi oluşturacaktır. Bunlar:

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler

Sınıf öğretmenleri (tercihen orman köyleri), Fen bilgisi öğretmenleri, Tarih Öğretmenleri, Coğrafya öğretmenleri ve İzci lideri öğretmenleri

Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri (Sınıf öğretmenliği, Biyoloji öğretmenliği ve Coğrafya öğretmenliği bölümleri

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü gibi doğa konusu görevlerde çalışan olan kamu personeli
Yapılacak etkinliklerle, doğa konusunda farklı bakış açılarına sahip gruplar bir araya getirilerek, bunlara doğa ve ekoloji konusunda ortak bir vizyon kazandırılmaya çalışılacaktır. Böylece, hedef kitlenin doğaya aynı pencereden bakmaları ve ortak bir ekoloji vizyonu edinmeleri hedeflenmektedir.

 

Neler yapılacak?
 

Doğa eğitimlerimiz aşağıdaki ana başlıklar altında gerçekleştirilecektir:

Kuş gözlemleri

Memeli hayvan gözlemleri

İlkyardım eğitimi

Eğitici drama oyunları

Tıbbi ve aromatik bitki gözlemleri

Doğa yürüyüşleri

Jeoloji Gözlemleri

Doğa çadırlı kamp

Gökyüzü gözlemleri

Meteoroloji eğitimi

Böcek gözlemleri

Doğa fotoğrafçılığı

Tarih ve kültür eğitimi

Doğa sohbetleri

Beyşehir Gölü ve Problemleri