KİTAP OKUMANIN BAŞARIYA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Projenin Amacı: Kitap okumanın başarı üzerindeki etkisini araştırmak.

Projenin Hedefleri:

1.Örneklem seçme

2.Veri toplama

3.Tablo oluşturma

4. Grafik çizebilme

5. Verileri karşılaştırma

6. Sonuca ulaşma

7. Kitap okumanın başarıya etkisini fark etme

8. Matematiği günlük hayatımızda kullanabilme

Literatür Taraması:

earged.meb.gov.tr/bubenimeserim,

www.matematikcifatih.tr.gg/grafikler.htm

http://kitapkokusu.blogspot.com/2007/07/kitap-okumanin-faydalari.html,

http://www.delinetciler.net/forum/bilgi-merkezi/71609-kitap-okumanin-faydalari-kitabin-faydalari.html,

www.matematikciler.org/…/420-tablo-ve-grafikler-sutun-grafigi-cizgi-grafigi,

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 6. Sınıflardan her şubeden 3 er tane toplam 15 tane rastgele öğrenci seçildi. Bu öğrencilerin notları ve okuduğu kitap sayıları okul idaresinden alındı. Her bir öğrencinin notlarının aritmetik ortalaması hesaplandı. Bu öğrencilerin e-okuldan okuduğu kitaplar ve notları alınarak tablo oluşturuldu. Bu verilere dayanarak sütun grafiği çizildi. Okuduğu kitaplar ve notlar karşılaştırıldı.

Projemizin konusunu belirledikten sonra veri toplamaya üç hafta projemizi geliştirmeye 5  hafta süre belirledik. Danışman Öğretmenimizin rehberliğinde belirlediğimiz sürede projemizi hazırladık.

Projemizin maliyeti: 2 TL

Ulaşılan Sonuçlar: Kitap okumanın öğrencilerin derslerini olumlu olarak etkilediği sonucuna varıldı.

Projenin Özeti: Kitap okumanın başarı üzerindeki etkisi araştırıldı. Örneklem seçildi. Okunan kitap sayıları ve notların aritmetik ortalamasına dayanarak  tablo oluşturuldu. Verilerden faydalanarak grafik oluşturuldu. Sonuçlar karşılaştırıldı ve kitap okumanın başarı üzerinde olumlu etki yaptığı sonucuna varıldı.